• Naturkraft_Large_1.jpg
  • Naturkraft_Large_2.jpg
  • Naturkraft_Large_3.jpg
  • Naturkraft_Large_4.jpg
  • Naturkraft_Large_5.jpg
  • Naturkraft_Large_6.jpg
  • Naturkraft_Large_7.jpg
  • Naturkraft_Large_8.jpg
  • Naturkraft_Large_9.jpg
  • Naturkraft_Large_10.jpg

Naturkraft

Ambitionen for Naturkraft beliggende ved den danske vestkyst er at skabe en ikonisk natur- og oplevelsesarena om naturens kræfter og æstetiske værdier.

 

Natur- og oplevelsesarenaen opfordrer og udfordrer besøgende til 1:1-oplevelser af naturens kræfter gennem fysisk leg, oplysende læringsaktiviteter og intuitiv forståelse for samspillet mellem menneske og natur. Her vil de besøgende blive fascineret, opleve, sanse og mærke på egen krop, hvordan de fysiske og æstetiske naturkræfter vil forme fremtidens bæredygtige byer og samfund.

 

Oplevelsesarenaens naturgrundlag er et 17 kilometer langt 'tværsnit' fra vest til øst gennem Vestjylland. På baggrund af tværsnittet er otte specialdesignede naturtypologier såsom Sandklitten, Lyngheden, Marsken og Karbonskoven sammensat til en ny form for menneskeskabt økosystem. Et økosystem baseret på lige dele videnskabelig indsigt i den lokale geologi, biodiversitet og kulturhistorie og på ønsket om at skabe den stærkest mulige naturoplevelse i Naturkraft.


Fotos: Thøgersen&Stouby, Torben Petersen, Naturkraft

 

Ydelse Ny natur
Sted Ringkøbing
Type Inviteret 
Bygherre
Fonden Naturkraft
Designperiode 2017 - 2018
Realisering 2018 - 2020
Areal 5 hektar 
Samarbejdspartnere Thøgersen & Stouby, NIRAS, Hune & Elkjær, Fuldendt, Hansen & Larsen

I Naturkraft skaber vi et multivers af ny natur ud fra en dyb viden om naturens processer, kultursamfundets historie og lokalområdets unikke geodiversitet, vækstvilkår og biologiske mangfoldighed. Ud fra den viden har vi skabt en kondenseret og hypersanselig sammenstilling af lokale naturtypologier, der alle viser naturen som grundlag for vores liv og samfund

- Stig L. Andersson, designdirektør og partner i SLA