• Large_kube_3.jpg
  • Large_rendering_oppefra.jpg
  • Large_kube1.jpg
  • Large_rendering_kube.jpg
  • Large_rendering_lober.jpg

KU.BE - Frederiksbergs Kultur- og Bevægelseshus

I KU.BE, Frederiksbergs nye Kultur- og Bevægelseshus hænger hus og landskab uløseligt sammen. Ved hjælp af innovative landskabsmæssige greb sammenkobles hus og landskab i et dynamisk program af offentlige rum, der forbindes til de eksisterende rekreative ruter og faciliteter på Frederiksberg.

Med SLA’s landskab overskrider bygningen sine egne grænser og bliver en væsentlig del af en spektakulær   og naturrig bymæssig park med fuld tilgængelighed og plads til aktiviteter for alle mennesker - alle tider af døgnet.

Ydelse Landskab- og byrumsdesign
Sted Frederiksberg, København
Type Konkurrence, 1. præmier
Bygherre 
Frederiksberg Kommune
Designperiode 2010-12
Realisering 2012-16 
Areal 8.000 m2
Samarbejdspartnere MVRDV, Adept Architects, Søren Jensen Ingeniører

SLA skabt et engagerende og aktiverende uderum, der åbner op for en bred facet af oplevelser og aktiviteter for alle mennesker