• Large_view_of_arrival_area3.jpg
  • Large_view_of_arrival_area2.jpg
  • Large_water_pond_w_bio_waste.jpg
  • Large_SLA_COP15_plan1.jpg
  • Large_view_of_arrival_area4.jpg

Hvid balance - COP15

SLA iscenesatte ankomstområdet til COP15 klimatopmødet i 2009 med et midlertidigt byrum Hvid Balance, der gav stof til eftertanke.

Ankomstarealet bestod af en gigantisk cirkel af kridhvide kalksten. Hvide kalksten skaber en maksimal albedoeffekt, der sørger for naturlig afkøling af byen. Kalken renser også via nedsivning forsuret regnvand, der lettere kan genbruges.

Tre forskellige vandområder etableredes inden i cirklen, blandt andet indeholdende bioaffald, der langsomt komposterede – naturens måde at genanvende sine ressourcer på.

Træerne og planterne i ankomstområdet skabte et behageligt mikroklima ved at optage vand og CO2, øge fordampningenog give skygge og læ. En påmindelse om vigtigheden af at integrere det grønne i alle faser, hvis vi skal gøre os håb om at skabe bæredygtige byer.

Ydelse Design af midlertidigt byrum

Sted Ørestaden, København

Type  Konkurrence

Bygherre  Udenrigsministeriet
Designperiode 2009
Areal 5.500 m2

Hvid Balance viser at byen i sig selv er et økosystem, hvor natur, dyr, planter og mennesker skal eksistere i balance med hinanden.