• large_visualisering.jpg
  • Large_axonometri.jpg
  • large_snit.jpg

Hornemanns Vænge

Fem klimatilpassede gårdrum gør Hornemanns Vænge til et foregangseksempel på, hvordan beplantning og LAR-løsninger kan blive et merværdiskabende element i vores hverdagslandskaber. I Hornemanns Vænge i Valby integrerede SLA otte forskellige LAR-løsninger på boligbebyggelsens græsområder. Friarealerne får alle forskellig karakter, såsom skoveng, græseng, vågeng, overdrev og blomstereng. Metoderne skifter mellem brug af faskiner, regnbede med forskellige jordtyper, varierende terræn og grader af beplantning, der alle forsinker nedsivningen af regn- og overfladevand. Udover de miljømæssige fordele af klimatilpasningen, har gårdrummene også en markant mærkbar og æstetisk værdi for områdets beboere: Omlægning tiltrækker insekter, sommerfugle og fugle til området, hvor beboerne får frodige, behagelige uderum - helt tæt på deres bolig.

Sted Valby, København
Type Landskab, klimatilpasning
Ydelse Skitse-Udførelse
Bygherre HOFOR
Designperiode 2015
Realisering 2016-2017 
Areal 6.765 m2
Samarbejdspartnere GRONTMIJ, GEO

Tilsammen fungerer gårdrummene i Hornemanns Vænge både som et samlet katalog over forskellige, innovative metoder til regnvandshåndtering og statuerer hvordan et klimatilpasset, grønt gårdrum, kan give beboerne grønne og blå oplevelser og bidrager til deres samlede livskvalitet.