• Large_nybirdview.jpg
  • Large_trappe.jpg
  • Large_forplads.jpg
  • Large_indergard.jpg

Helse Stavanger


SLA’s landskabsdesign for Hospital Stavanger – et af de størst hospitalsprojekter i Norden – bygger på dybdegående analyser af hospitalets omkringliggende landskab. Naturens foranderlighed og de eksisterende landskabspotentialer integreres og styrkes i et samlet landskabsgreb, der skaber et tæt samspil mellem Hospital Stavanger, bykonteksten og naturen. Landskabet formgives med en række variationer, der skifter karakter i takt med årstiderne og vejret, mens områdets særegne beplantning og bølgende terræn også aktivt bidrager til klimatilpasning. Resultatet er et sammenhængende forløb af sanselige, foranderlige og rekreative uderum i og omkring det nye hospital, som skaber helhed og variation mellem Hospital Stavangers forskellige afdelinger og giver patienter, pårørende og personale grønne og helende omgivelser.

Sted Stavanger, NO
Ydelse Landskapsdesign
Bygherre Helse Stavanger
Design 2014-2018
Realisering 2023
Areal 80.000 m2
Samarbejdspartnere Nordic Office of Architecture/COWI/Aart

 

Naturens foranderlighed og de eksisterende landskabspotentialer integreres og styrkes i et samlet landskabsgreb, der skaber et tæt samspil mellem Hospital Stavanger, bykonteksten og naturen.