• Large_freder.jpg
  • Large_nyttehaver_og_vand.jpg
  • Large_frederi.jpg
  • l_haver.jpg

Ny Naturorden - FredericiaC

Ny Naturorden repræsenterer en radikal ny byudviklingsteknik. Frem for at fokusere primært på bygninger, introduceres fra første dag grønne herlighedsværdier i det midlertidige landskab. Natur bruges som fleksibel ramme, der kan flyttes rundt og tildeles forskellige funktioner afhængigt af brugernes efterspørgsel og efterhånden som byggeriet skrider frem. Dermed udvikles attraktionsværdier endnu før bygningerne står færdige.


Ydelse Midlertidigt landskab, samt efterfølgende landskabsstrategi og realisering
Sted Fredericia, Danmark
Type 1. præmie, inviteret konkurrence
Bygherre FredericiaC P/S og Realdania
Designperiode 2009
Realisering 2010-
Areal 20 ha
Anlægssum 5 mio dkk

De sidste 100 år har man skabt byer ud fra den præmis, at folk slår sig ned der, hvor der er huse. Men den vigtigste tiltrækningsfaktor er faktisk beliggenhed, og en god beliggenhed er i nærhed til natur. Byudvikling må altså starte med grønne herlighedsværdier - ikke byggeri.