• large_birdview.jpg
  • Slide_1.jpg
  • slide_2.jpg
  • slide_3_udsnit_delta.jpg
  • large_plan.jpg

Deltakvarteret Vinge

Deltakvarteret i den kommende by Vinge eksemplificerer, hvordan landskab på én gang kan skabe både nytteværdi og herlighedsværdi. Et menneskeskabt delta opsamler regnvandet via grøfter og bassiner, der fordeler sig i området som et fintmasket net. På den måde skabes lokal afledning af regnvand - LAR. Deltaet forebygger oversvømmelser ved kraftig regn, fremhæver og indrammer vandet - og giver byrummet en unik, sanselig natur, som beboerne kan samles om og glædes over.

 

Læs mere om Deltakvarteret Vinge i Politiken her.

Ydelse Landskabs- og bebyggelsesplan
Sted Vinge, Frederikssund - Danmark
Type Helhedsplan
Bygherre Frederikssund Kommune
Designperiode 2013-2018
Realisering 2018-2025
Areal 13,6 hektar
Samarbejdspartner Rambøll A/S

Naturen har en stor attraktionsværdi, som bidrager til at skabe levende byer. Med det finmaskede net af menneskeskabte grøfter i Deltakvarteret bringer vi naturen helt tæt på alle hjem og opfordrer til udendørs ophold og social interaktion i de fælles arealer.