• Large_Budolfi.jpg
  • Large_plads.jpg
  • Large_budolfi1.jpg

Budolfi Plads

SLA står bag Aalborgs nye, grønne byrum på Budolfi Plads - et attraktivt, ophøjet byrum på toppen af byens mest centrale parkeringshus. Her har SLA, med afsæt i en lang række grundige analyser af stedets forhold, såsom flow, vejr- og vindforhold, mikroklima mm. skabt et projektforslag og kvalitetsprogram, der sikrer byrummets mange kvaliteter i den videre udvikling og udførsel.

Ved at bygge videre på byen og lokalområdets eksisterende værdier skabes et nyt attraktivt byrum med frodig beplantning, store træer og fyldige plantebede. Pladsens nuværende funktion som parkeringsplads ombygges, så al parkering finder sted under jorden, mens byens borgere indtager det nye grønne byrum foroven. Pladsen vil blive et attraktivt omdrejningspunkt for nye erhvervsfunktioner og boliger, der vil skyde op omkring pladsen - og sørge for, at Budolfi Plads og de omkringliggende områder altid vil summe af liv.

SLAs arbejde har resulteret i en række byggeretter, der sikrer, at byrummet kommer i første række: At bygningsarkitekturen tilpasser sig byrummet - ikke omvendt - for på den måde at drage mest mulig nytte af det nye, attraktive byrums mange kvaliteter.

SLA vil fortsat fungere som Aalborg Kommunes rådgiver og sikre, at kvaliteten af byrummets udførsel lever op til projektforslaget og kvalitetsprogrammets retningslinjer.

Se hele forslaget her

Se kvalitetsprogrammet her. 

 

Ydelse Udarbejdelse af kvalitetsprogram, projektforslag og rådgivning
Sted Aalborg, Danmark
Bygherre Aalborg Kommune

Nye erhvervsfunktioner, et indbydende byrum og attraktive boliger i grønne, frodige omgivelser vil sætte rammerne for det nye aktivitetsfyldte byrum, og sørge for, at Budolfi Plads og de omkringliggende områder altid vil summe af liv.