• Large_baerhaven.jpg
  • Large_baerhaven_overview.jpg
  • Large_baerhaven2.jpg

Bærhaven

I konteksten af Esrum Sø har et stort nordsjællandsk landbrugsgrund i landsbyen Danstrup over en årrække undergået transformationen til en oplevelsesrig bærhave med en stor bærproduktion. Områdets morænelandskab kan karakteriseres som stort og åbent med spredte klatter af bebyggelse, mindre skove, søer, krat, åløb, mergelgrave, gravhøje, småhaver og snoede landeveje. Som en kunstner kaster med maling i ’action art’, er 11 bærklatter her kastet ind i det nordsjællandske landskabs kurver - medbringende nye former, farver, stofligheder og teksturer. De nye indslag skal trække dit blik og opmærksomhed mod karakteren af det eksisterende landskab.


Ydelse
Parkdesign
Sted Danstrup, Danmark
Type Privat bygherre
Bygherre B. Hundebøl, F. Jensen
Designperiode 1999
Realisering 1999
Areal 10 hektar

 

-