Proceskollager illustrerer naturens kræfter og æstetik ved den danske vestkyst

24/06/2020

SLA’s proceskollager af Vestkystens lokale natur illustrerer naturens kræfter, dens stemning og dens sanselighed i NATURKRAFT.

”Naturkraft. Det er naturens kraft til at bringe den æstetiske naturfølelse i dig til live. Vi tiltrækkes af naturens voldsomme vejr. Af vinde, regn og det brusende hav. Vi rives med af lyden af det fossende vand, der slynger sig sprøjtende omkring træer, over sten og pludseligt - flader stille ud. Vandet ligger roligt og vandret, som det eneste indenfor volden. Træernes blade sitrer stadig ganske let, efter vinden suste forbi. Genskæret fra det lysende hvide sand blænder synet. Øjnene smerter som ved sneblindhed. Et kaotisk virvar af lys og flygtige bevægelser afbrydes brat af den mørke tørvagtige jord. Pupillerne er alt for små til at se det hele. Langsomt udvider de sig, og synet kommer tilbage. Vi ser alt det, der ikke bevæger sig. Sten og jord bevæger sig så langsomt, at vi ikke ser det. Men måske mærker det. Tyngden af den mørke jord får os til at falde til ro. Vi bevæges af og fornemmer alt det, der sker herinde i det hvirvlende og energifyldte rum. En slags menneskeskabt ursuppe, hvorudaf nyt liv opstår. Du ser det, du er en del af det, og du mærker det. Hvor vildt. Hvor forunderligt. Hvor mystisk. Mystisk, at det rører mig så dybt at være med i dette røre af naturkræfter” - Stig L. Andersson, designdirektør og partner i SLA.

Projektet er designet og udført for fonden Naturkraft i tæt samarbejde med vores venner Thøgersen & Stouby, Hune & Elkjær, NIRAS, Fuldendt og Hansen & Larsen.

Se alle SLA’s proceskollager her.

SLA vinder opgaven om transformere enormt 845-hektar social udsat byområde i Detroit

22/06/2020

Vi kan nu endelig offentliggøre, at the City of Detroit har valgt SLA til at skabe en ny strategisk og handlingsorienteret udviklingsplan (Neighborhood Framework Plan, red.) for byområdet ’Gratiot/7 Mile’ i Detroit, USA. Opgaven udvikles i tæt samarbejde med den lokale Detroit-virksomhed Giffels Webster samt konsulenterne Utile, CDAD og HR&A.    

Gratiot/7 Mile-kvarteret er et af Detroits mest socialt udsatte byområder med høj kriminalitet, udbredt stofmisburg, stor fattigdom, forladte boliger, nedslidte byrum og manglende biologisk mangfoldighed. Områdets samlede på areal på 845 hektar er ligeledes en udfordring, da Gratiot/7 Mile er mere end dobbelt så stort som hele Nørrebro i København - men med otte gange færre beboere.

”Gratiot/7 Mile har mange udfordringer. Men det indeholder også mange muligheder og stort potentiale til at genopfinde sig selv fra et socialt og fysisk udfordret område til et velfungerende og rigtigt bykvarter. Med vores multidisciplinære team og tilgang er det vores ambition at skabe en ægte holistisk udvikling, der vil hjælpe Gratiot/7 Mile med at finde sine fødder igen - både fysisk, socialt, kulturelt og økonomisk,” siger Rasmus Astrup, partner og designdirektør i SLA.

SLA’s arbejde vil resultere i en strategisk analyse og udviklingsplan, herunder en økonomisk plan for fremtidige investeringer, konceptuel design for området samt anbefalinger vedrørende brug af natur, kultur, sikkerhed, aktiviteter for børn, infrastruktur og andre projekter. Udviklingsplanen vil guide the City of Detroit’s fremtidige investeringer og udvikling af Gratiot/7 Mile.

”Mennesker er fundamentet for ethvert bykvarter, og gennem vores mange besøg i Gratiot/7Mile har vi opdaget en stærk fællesskabsfølelse og engagement blandt de lokale borgere. Ja, der er store udfordringer og mange tomme grunde, men der er også stærke lokale kræfter, engagement og utallige kvaliteter i lokalsamfundet, som vi strategisk planlægger at kombinere med den fantastiske tilstedeværelse af natur og grønne områder,” siger Rasmus Astrup.

SLA’s overskrift for projektet er at ’hele områdets urbane traumer’ og at skabe håndgribelige og mærkbare forbedringer af livskvaliteten i beboernes dagligdag. Derfor er fremgangsmåden ikke store gestus eller abstrakte strategier, men at tage udgangspunkt i hverdagslivet og det, der - trods alt - fungerer i området. Dette kræver en dyb forståelse og inddragelse af den lokale befolkning og deres hverdagsliv - en forståelse som vores byplanlæggere og antropologer udfører et omfattende feltarbejde og samskabelsesproces for at tilegne sig.

”For at gøre udviklingsplanen håndgribelig for alle beboerne, skaber vi en fleksibel ‘social værktøjskasse’, som alle beboere og interessenter kan forstå og se sig selv i, og som kan tilpasses kvarterets enorme område og forskelligartede kontekster. Vi udvikler værktøjskassen i tæt samskabelse med beboere, butiksejere, lokale virksomheder, interne og eksterne interessenter samt kommunen og involverer både interviews med enkeltpersoner, møder med forskellige interessentgrupper og store townhall meetings. Alt sammen for at sikre, at både projektet og processen nyder bred opbakning og ejerskab blandt beboerne, siger Cecilie Jessen Hansen, fagansvarlig for antropologi i SLA.

SLA’s tværfaglige konsulentteam af antropologer, planlæggere, biologer og landskabsdesignere er allerede i gang med arbejdet på udviklingsplanen for Gratiot/7 Mile. Projektet forventes afsluttet i foråret 2021.

Udviklingsplanen for Gratiot/7 Mile er SLA’s andet igangværende projekt i Detroit og er, sammen med tegnestuens nyligt offentliggjorte DOWNSVIEW-projekt i Toronto, en integreret del af SLA’s nordamerikanske strategi.

Læs mere om projektet her.

Foto: Noah Stephens

Nu åbner Danmarks nye multivers af natur: Naturkraft

12/06/2020

I dag åbner den nye 50.000 kvadratmeter store natur- og oplevelsesarena NATURKRAFT ved Vestkysten i Ringkøbing.

I NATURKRAFT oplever man naturens fysiske og æstetiske kræfter, og hvordan disse vil forme fremtidens bæredygtige byer og samfund. Thøgersen&Stouby og SLA står bag det nye vartegn ved Vesterhavet, som har kostet 300 millioner kroner og forventes at tiltrække 280.000 besøgende årligt.

”Vi skaber et multivers af ny natur ud fra en dyb viden om naturens processer, kultursamfundets historie og lokalområdets unikke geodiversitet, vækstvilkår og biologiske mangfoldighed. Ud fra den viden har vi skabt en kondenseret og hypersanselig sammenstilling af lokale naturtypologier, der alle viser naturen som grundlag for vores liv og samfund: Som råstof og produktionsmateriale og som fundament for mening og livskvalitet i den antropocæne tidsalder,” siger Stig L. Andersson, designdirektør og grundlægger af SLA.

H.K.H. Kronprinsesse Mary åbner officielt projektet, hvorefter NATURKRAFT er åbent for offentligheden fra 14.00.

Projektet er udviklet for Fonden Naturkraft i tæt samarbejde med vores venner Thøgersen & Stouby, Hune & Elkjær, NIRAS, Fuldendt og Hansen & Larsen.

Lær mere om projektet her.

Foto: Torben Petersen

SLA vinder 500-hektar DOWNSVIEW-projekt i Toronto

20/05/2020

Vi er glade for endelig at kunne dele vores første store projekt i Toronto, Canada: DOWNSVIEW.

Sammen med Henning Larsen, Urban Strategies Inc. og KPMB Architects for bygherrer Northcrest Developments og Canada Lands Company, er SLA blevet udvalgt til at gentænke og designe det 500-hektar tidligere lufthavnsområde DOWNSVIEW til et nyt levende, mangfoldigt og grønt kvarter i Toronto.

”Downsview Airport har i et helt århundrede spillet en kæmpe rolle for Toronto. Den har været en hub for jobs, innovation og udvikling, og Toronto har som by udviklet sig sammen med og rundt om lufthavnen. Med lukningen af lufthavnen har Toronto fået en fantastisk mulighed for - for den første gang i 100 år – at gentænke hvad dette kæmpe område kan betyde for byen, for arbejdspladser og for almindelige mennesker,” siger Rasmus Astrup, partner og designdirektør i SLA.

Det nye byområdes naturdesign vil lære af Torontos karakteristiske kløfter og levere nødvendige økosystemstjenester, skybrudssikring og øget biodiversitet til det nye bymiljø. Et unikt sted beliggende lige op ad Downsview Park, der bruger naturen som et grundlæggende aktiv for livskvaliteten i byerne, og hvor det er muligt at leve i harmoni - med hinanden og med naturen.

”Naturen er et af de helt store potentialer i Downsview. Det gælder både i den lokale skala og i den regionale skala. I den lokale skala er området forbundet med den lokale og ikoniske Downsview Park, der er et af Toronto’s største åbne parkområder. Ved at samtænke parken med den nye byudvikling kan vi trække en masse eksisterende naturkvaliteter ind i byområdet og skabe rum for alle til at arbejde, leve og lege. I den regionale skala ligger Downsview midt mellem to store raviner. Ser man på Toronto som by, er ravinerne nogle af de mest identitetsskabende elementer og har været afgørende for byens grundlæggelse, geografi og udvikling. Ravinesystemet tilfører en lang række vigtige økosystemtjenester til Toronto og dens indbyggere såsom bevaring af biodiversitet, skybrudshåndtering og mikroklimaoptimering – alle sammen essentielt for Torontos fremtidige robusthed. Alle disse naturlige kvaliteter kan vi bruge i Downsview på en måde, der gør det nye byområde i stand til at møde fremtidens udfordringer og skabe en helt ny form for levedygtig og leveværdig by, hvor beboerne kan leve i harmoni med hinanden og med naturen,” siger Rasmus Astrup.

Besøg id8Downsviews, hvor SLA-partner Rasmus Astrup introducerer projektets indledende tanker og ambitioner sammen med Michael Sørensen fra Henning Larsen og Emily Reisman fra Urban Strategies Inc.

SLA genskaber mangroveskoven i Shenzhen

21/04/2020

Vi kan nu endelig offentliggøre vores konkurrenceforslag for Tencent-hovedkvarteret i Qianhai Bay i Shenzhen, Kina.

“Projektet genskaber den vitale mangroveskov langs kysten. Mangroveskovene er reduceret med cirka 90% i forbindelse med den hastige byvækst i Shenzhen, så projektet viser en tilgang, hvor væksten både tilfalder bygninger, mennesker og natur” siger Rasmus Astrup, partner i SLA.

Med titlen 'Tencent Crystal City' fokuserer forslaget på at kombinere natur, samfundet og teknologi for at skabe et projekt, der maksimerer fleksibilitet, økologi og nytænkning. Projektet siger mod at skabe mere end 2 millioner nye kvadratmeter til Tencent-medarbejdere med fokus på arbejdsområder, boliger, et kongrescenter, et hotel samt faciliteter til uddannelse, sundhed, sport og infrastruktur.

En frodig vådområdepark forbinder det store offentlige areal, der vil blive et nyt vartegn for besøgende og beboere i Shenzhen. Et vartegn designet med generøse grønne byrum på hver side af bygningerne for at skabe aktive offentlige rum ved kysten.

Naturparken bringer kysten tilbage til de mangrovefyldte vådområder, der eksisterede før urbaniseringen, så vandet i bugten renses naturligt. Ligeledes kombinerer nye funktioner i landskabet funktionalitet og æstetik, samtidig med at der skabes behagelige mikroklimaer. Det omfattende landskabsdesign og naturparken hjælper med at håndtere regnvand og beskytte området mod oversvømmelser.

Konkurrenceforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med Schmidt Hammer Lassen Architects, Schlaich Bergermann Partner og Shanghai Urban Transportation Design Institute for Tencent.

Render: Schmidt Hammer Lassen Architects

Fremtidens Gårdhave på Tomsgårdsvej opsamler regnvand og bringer ny natur til beboerne

03/04/2020

Vi er glade for nu at kunne præsentere vores endelige naturbaserede design af 'Tomsgårdsvej' i Københavns Nordvestkvarter.

Tomsgårdsvej er en del af initiativet 'Fremtidens Gårdhave' af Københavns Kommune, som er en serie demonstrationsprojekter igangsat for at afdække klimatilpasningspotentialet i Københavns mange gårdhaver. Projektet har til mål at skabe biodiverse og rekreative regnvandsløsninger, der både er funktionelle, æstetiske og særligt egnede til gårdhaver.

Alle 63 eksisterende træer bevares samt 98 nye træer plantes i gårdhaven, hvor en 450 meter lang 'eventyrsti' er designet til at sno sig gennem hele området og engen. Desuden vil der som en naturlig fortsættelse af den tætte og vilde vegetation i gårdhaven blive plantet en lille skov, der beskytter gården visuelt fra gaden. Dette vil omdanne denne del af gårdhaven til et behageligt område med skygge, som er fuld af ny bynatur og dermed ideelt til sociale aktiviteter og rekreation.

Det sociale hjerte i den 6400 kvadratmeter store gårdhave er orangeriet med en tilstødende skovhave, der producerer frugt og grøntsager.

Projektet til for Københavns Kommune udvikles i tæt samarbejde med beboerne og i partnerskab med vores venner NIRAS og HOFOR.

Læs mere her.

Ny bynatur og ikonisk arkitektur på Amager Bakke

12/03/2020

”Det sker ikke ofte, at man får et kropsligt forhold til en bygning - eller rettere, at en bygning påvirker ens hele fysik, som den gør her. Det er en tankevækkende og stor kvalitet” - Uddrag fra anmeldelsen af Arkitekten

SLA har designet den frodige naturpark på Amager Bakke med 300 nye træer, 7000 nye buske, stejle vandrestier, off-road løberuter og 600 meter skiløjper. Gennem sit naturbaserede design bringer parken på taget af Amager Bakke ny bynatur ind i alle københavneres hverdag - 87 meter over jorden.

Amager Bakke er realiseret i tæt samarbejde med ARC, Fonden Amager Bakke, CopenHill, BIG, MOE, Malmos Landskaber og Rambøll.

Læs anmeldelsen i den nyeste udgave af Arkitekten, som udgives af Arkitektforeningen, her.

SLA modtager Årets Arne 2020

31/01/2020

Fredag aften blev det offentliggjort, at SLA har vundet Årets Arne 2020 - den mest prestigefyldte danske arkitekturpris, som tildeles af Arkitektforeningen.

"Vinderen af Årets Arne 2020 vurderes at have omfattende perspektiver for arkitektfagets indflydelse på udviklingen af København. Det griber fat i et aktuelt problem forårsaget af klimaforandringer, som fremadrettet alene lader til at blive større. Igennem en udpræget tværfaglig tilgang har teamet formået at stille en arkitektonisk idé forrest i arbejdet med byens basale infrastruktur. Dermed er det lykkedes at fastholde dette alsidige projekt med utallige involverede aktører i en helhedstænkning, som trænger tydeligt igennem i det endelige værk." - Udsnit fra dommerbetænkningen

SLA modtager prisen for vores integrerede skybruds- og byrumsprojekt 'Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen', som viser vejen for naturbaseret og holistisk klimatilpasning, urban biodiversitet og social infrastruktur.

“I designet af den nye natur bruger vi økosystemtjenester til ikke blot at sikre byen mod oversvømmelser efter skybrud, rense den forurenede luft, forbedre mikroklimaet og give grobund for nye sociale naboskaber. Vi skaber også en helt nye oplevelse af, hvad det vil sige at bo og leve i en by. Der opstår en ny æstetisk forbindelse mellem menneske og natur. En forbindelse som alt for mange har mistet i byen i dag, og som flere og flere søger.” - Stig L. Andersson

Et stort tillykke til vores venner Københavns Kommune, HOFOR, NIRAS, Via Trafik, Jens Rørbech og Ebbe Dalsgaard for et fantastisk samarbejde i skabelsen af en global frontløber inden for bæredygtig byudvikling.

Læs mere om prisen og vores projekt på Arkitektforeningens hjemmeside her.

SLA vinder konkurrence om designet af det nye Ibsen Bibliotek

17/01/2020

Vi har vundet Meierikvartalet-sitet i konkurrencen om at designe det nye Ibsen Bibliotek i Skien, Norge.

I går aftes blev det offentliggjort, at vores team med Schmidt Hammer Lassen og Rambøll leverede det bedste design til et af de to sites, der nu skal udvælges af kommunen til placeringen af det nye bibliotek.

Meierikvartalet - beliggende tæt på dramatiker og digter Henrik Ibsens fødested - vil gøre biblioteket til et kulturelt samlingspunkt i Skiens midtby med et sanseligt landskab, der omkranser bygningen. Vores naturbaserede design af det offentlige rum integrerer ny natur i byen, hvilket øger områdets biodiversitet og borgernes livskvalitet.

Det 7.000 kvadratmeter store bibliotek vil rumme udstillings- og forestillingsrum, der giver de besøgende mulighed for at opleve Henrik Ibsens arbejde og store indflydelse - samt et servicecenter, turistcenter og kontorer.

Det endelige site vælges af Skien Kommune i marts 2020.

SLA vinder nyt koldkrigsmuseum i Rold Skov

10/01/2020

Vores team ledet af AART i tæt samarbejde med Thøgersen & Stouby og NIRAS har vundet den prestigefulde konkurrence om at designe det nye koldkrigsmuseum ‘REGAN Vest’ i Rold Skov i Nordjylland.

‘REGAN Vest’ er et unikt stykke dansk kulturarv. Det var en 5.500 kvadratmeter bunker, der blev færdigbygget i 1968 som et direkte svar på truslen fra Den Kolde Krig - skjult bag et helt almindeligt gult hus. Bunkeren 60 meter under jorden blev klassificeret som 'tophemmelighed' og var ikke kendt for offentligheden før 2012. Formålet med bunkeren var at skabe en atomsikker 'by' i tilfælde af, at Anden Verdenskrig brød ud - med plads til 350 mennesker inklusive regeringen, kongefamilien og militæret samt et hospital, mødelokaler og meget mere.

Nu vil den nye museumsbygning og vores naturbaserede design af det omkringliggende landskab skabe den ultimative koldkrigsoplevelse - skjult og integreret i skoven - der informerer og fascinerer både nationale og internationale besøgende i alle aldre om den historiske periode.

‘REGAN Vest’ skal åbne for offentligheden i 2023 og udvikles for de visionære klienter Nordjyllands Historiske Museum, Rebild Kommune, Aalborg Kommune og Realdania.

Læs mere om projektet her.

Rendering: AART

Præsenterer naturens æstetiske værdier og sanselighed ved vestkysten

13/12/2019

Naturkraft-projektet i Ringkøbing ved den danske vestkyst vil bringe mennesker i alle aldre tættere på naturen og hjælpe dem med at forstå og føle vores naturs storslåede kræfter.

Gennem SLA’s naturbaserede design af landskabet præsenteres naturens sanselighed og æstetiske værdier til oplevelsescenterets kommende besøgende.

Læs mere om projektet i Politikens artikel her.

Projektet er udviklet for den almennyttige fond Naturkraft i tæt samarbejde med Thøgersen & Stouby, Hune & Elkjær, NIRAS, Fuldendt og Hansen & Larsen.

Naturkraft åbner officielt for offentligheden i juni 2020.

Foto: Bjørn Ellermand

Stig L. Andersson diskuterer naturbaseret design, æstetik, politik og økonomi i relation til byudvikling

09/12/2019

Grundlægger og partner, Stig L. Andersson, diskuterer SLA’s naturbaserede design samt æstetik, politik og økonomi i relation til byudvikling i Politiken.

”Jeg tror mere og mere på, at det må være os borgere, der skal flytte udviklingen. For når investorer, politikere og økonomer kigger på investeringer i nye byområder, så bliver de såkaldte bløde værdier, som jeg holder af og egentlig betragter som en ganske hård valuta, totalt nedvurderet.”

Er du enig med Stig i, at ’Det Groede Miljø’ med ny bynatur og øget biodiversitet bør blive prioriteret i vores byer for at forbedre vores livskvalitet og sundhed?

Læs Stigs interview på forsiden af Politikens debatsektion her

Den arktiske natur og kultur integreres i Norges Arktiske Universitetsmuseum

04/12/2019

SLA’s naturbaserede design af byrummene og landskabet til Norges Arktiske Universitetsmuseum i smukke Tromsø er i fuld gang.

Gennem site-visits til den nordiske by og feltarbejde i dens omkringliggende områder har vi indsamlet data og viden om de unikke arktiske naturtypologier - såsom koraler fra et enormt undersøisk koralrev i Trømsø-bugten samt lokale arktiske sten og planter. Alle disse naturtypologier vil blive integreret i det endelige projekt for at skabe et sanseligt og stedsspecifikt naturdesign funderet i Tromsøs arktiske naturs historie og mange kvaliteter.

Norges Arktiske Universitetsmuseum vil udstille, administrere og formidle samlinger i relation til universitets forskning med fokus på arktisk natur og kultur.

Det nye museum udvikles i tæt samarbejde med Henning Larsen, Borealis Arkitekter, COWI og Expology for Statsbygg og UIT - Norges Arktiske Universitet.

Rendering: Henning Larsen og SLA

Endnu en stor klimapark vundet

25/11/2019

Københavns Kommune har valgt Rambøll og SLA til at stå for et samlet projekt, der via genopretning af Harrestrup Å i Vigerslevparken skal bidrage til at klimasikre området. Kommunens ambition er at gøre parken til et nyt, rekreativt samlingspunkt til gavn for både mennesker og natur. 

Den 20 kilometer lange Harrestrup Å, der løber langs Københavns vestegn fra Harrestrup i nord til Kalvebod Strand i syd, lever i dag et stille liv under indfaldsveje og et par åbne kiler. Københavns Kommune har dog udset åen og parken til at spille en noget mere fremtrædende rolle i forhold til både klimatilpasning og rekreative formål, når åen bliver genoprettet og får øget sin kapacitet i Vigerslevparken.

SLA og Rambøll er udvalgt til at stå for både design og implementering af dette blå-grønne projekt, der ligger inden for rammerne af hovedstadens skybruds- og klimasikringsplan. Helt konkret skal Rambøll og SLA lave en samlet løsning, som forener de tre delelementer: naturgenopretning, skybrudshåndtering (del af et tværkommunalt kapacitetsprojekt) og klimatilpasning.

”Med Harrestrup Å i Vigerslevparken skabes en ny bypark i København med fokus på naturgenopretning, styrket biodiversitet og rekreative aktiviteter. Projektet skal samtænke tekniske og landskabelige løsninger, og vi er glade og stolte over at føje Vigerslevparken til rækken af vores mange store klimaprojekter i Danmark og udlandet,” siger Mette Skjold, partner og administrerende direktør i SLA.  

Til opgaven er er der etableret et særdeles kompetent projektteam med erfarne folk på alle pladser. Rambøll og SLA arbejder i øvrigt sammen på flere andre, lignende projekter som for eksempel Nørrebrosjælen i og omkring Hans Tavsens Park på Nørrebro, som har vundet flere priser og nu er ved at blive implementeret.

”Naturgenopretningen af Harrestrup Å i Vigerslevparken skal skabe synergi mel­lem flere forskellige projekter. Vi er stolte over at have vundet opgaven og glæder os til at præsentere kommunen for et dispositionsforslag først i det nye år,” siger Henrik Sønderup, afdelingsleder i Rambølls internationale division for klimatilpasning og landskabsarkitektur.

Amager Bakke er Københavns nye bæredygtige vartegn

24/10/2019

SLA har designet den stejle og vilde naturpark under ekstreme forhold på forbrændingsanlægget Amager Bakke i København.

Den frodige naturpark øger projektets biodiversitet og skaber merværdi til hele det omkringliggende område gennem vores naturbaserede design.

The New York Times beskriver det ikoniske projekt som “(…) a mountain field with 7,000 bushes, 300 pine and willow trees, various plants and real grass that grows through the artificial bristles.

Københavns nye vartegn er udviklet i tæt samarbejde med vores visionære venner Amager Ressourcecenter (ARC), Copenhill, BIG, MOE og Malmos.

Læs artiklen af The New York Times her.

Stig L. Anderssons International Master Garden: YUAN

15/10/2019

Se partner og grundlægger, Stig L. Anderssons, smukke International Master Garden i Beijing International Horticultural Expo 2019.

SLAs Master Garden YUAN skaber et nyt nyt kinesisk tegn for ’have’ - og sigter efter at skabe en ny mening og betydning af den kinesiske have i den antropocæne æra.

YUAN trækker på indgående viden om Kinas kulturhistorie, natur, kunst, arkitektur og filosofi - og genbruger disse elementer på en ny måde. Stig viser således i YUAN, hvordan traditionel kinesisk kultur og natur kan bruges i moderne byplanlægning til at forbedre livskvaliteten for Kinas befolkning.

Senere i efteråret præsenterer vi Stigs fotos og tanker om YUAN i tætbefolkede byer.

Expoens tema var ‘Live Green, Live Better’ og blev afholdt fra den 29. april 2019 til den 7. oktober 2019 i Kinas Yanqing-distrikt. Formålet med expoen var at integrere havebrug i det daglige liv og forbinde ens sjæl med naturen.

Læs artiklen om Stigs Master Garden i World Architecture Magazine her.  

Amager Bakke absorberer varme, fjerner luftpartikler og minimerer regnvandsafstrømning

09/10/2019

Amager Bakke – også kendt som Copenhill – er en generøs ’grøn gave’ til alle Københavns borgere. Naturparken på taget inviterer lokale og besøgende til at opleve et bjergrigt landskab af planter, klipper, 7000 buske samt 300 fyr- og piletræer oven på verdens reneste affaldsenergianlæg - og danner et helt nyt urbant økosystem i byen.

‘This ‘garden’ is designed by collaborators SLA Architects, and is hoped to create a ‘vibrant green pocket’ in the city for birds, bees and flowers, while absorbing heat, remove harmful air particles and minimize stormwater runoff’ - Udsnit fra artiklen i Dezeen

Det har været en fantastisk rejse at realisere det ikoniske og bæredygtige projekt med Amager Ressourcecenter, Copenhill, BIG, MOE og Malmos.

Læs artiklen i Dezeen her.

Photo: Ehrhorn Hummerston

'En lille revolution': Danske arkitekter triumferer i Paris

07/10/2019

Stig L. Andersson (grundlægger og partner) samt Rasmus Astrup (partner) er netop ankommet til Paris.

I aften præsenterer Stig vores arbejde til ’arkitekturaftenen’ på La Grande Arche, hvor Kronprins Frederik og Frankrigs udenrigsminister, Jean Yves Le-Drian, også taler. Desuden deltager Sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke, Klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen, samt Udenrigsminister, Jeppe Kofod, i aftenens arrangement – modereret af administrerende direktør for Dansk Arkitektur Center, Kent Martinussen.  

På onsdag taler Rasmus om ’The Multi-Layer City, Reinventing Paris’ på symposiet, der finder sted i det smukke historiske venue Le Carreau du Temple i hjertet af Paris.

Vi er glade for at præsentere vores bæredygtige arbejde og naturbaserede tilgang til byudvikling og arkitektur blandt kongelige, politikere og branchekollegaer i den franske hovedstad.

Læs DR-artiklen om danske arkitekters succes i Paris her.

Amager Bakke åbner officielt i dag

04/10/2019

Ser vi dig til den store grand opening af Amager Bakke i dag? Kom og vær med de næste tre dage, som er fulde af naturaktiviteter på det smukke waste-to-energy-anlæg i København.

SLA har udviklet og designet bakkens frodige - og stejle - naturpark. Det bæredygtige projekt har sat nye grænser for, hvad der er muligt ved at skabe indenfor ikonisk arkitektur, øget biodiversitet og ny natur i byen.

Stor tak til vores samarbejdspartnere Amager Ressourcecenter, Copenhill, BIG, MOE og Malmos for en utrolig inspirerende rejse og nytænkende proces helt fra begyndelsen.

Fotos: Ehrhorn Hummerston

Amager Bakke får seks ud af seks hjerter i Politiken

03/10/2019

Politikens arkitekturanmelder, Karsten R.S. Ifversen, giver vores projekt Amager Bakke seks ud af seks mulige hjerter.

’Amager har fået et fjeld. Man kan vandre op ad dets noprede og knoldede betonstier mellem skandinaviske bjergbiotoper med fyr og lav, der er nøje udvalgt for at skabe høj diversitet og tiltrække en vild fauna af insekter, fugle og rovdyr.’ - Uddrag fra anmeldelsen

Vi er meget stolte over anmeldelsen, som er et stort skulderklap til hele holdet og samarbejdspartnere for en inspirerende og udfordrende proces - samt med at have fundet nytænkende og bæredygtige løsninger på den stejle bakkes mange udfordringer (stigning, vind, vejr og varme) gennem SLAs naturbaserede design.

’Amager Bakke er ikke bare et brud med, hvordan vi normalt bygger industriel infrastruktur, den er et brud med, hvordan vi bygger by.’ - Uddrag fra anmeldelsen

Amager Bakke åbner officielt fredag den 4. oktober 2019.

Projektet er realiseret i tæt samarbejde med Amager Ressourcecenter, Copenhill, BIG, MOE og Malmos.

Læs hele Karsten R.S. Ifversen anmeldelse i Politiken her.

Transformation af historiske Ordener-Poissonniers i Paris

01/10/2019

SLA transformerer det tidligere jernbaneområde til et nyt CO2-neutralt ’økosystem-bykvarter’ i hjertet af Paris, Frankrig. Stedets fantastiske industrielle arv bevares, samtidig med at der skabes naturbaserede byrum, CO2-neutral arkitektur og social bæredygtig byudvikling.

Det internationale arkitektur- og designmagasin Designboom bringer en ny artikel om Ordener-Poissonniers. Læs hele artiklen her.

Projektet udvikles i tæt samarbejde med Biecher Architectes, Emerige og OGIC for Espaces Ferroviaires, SNCF Real Estate og Ville de Paris.

Royalt besøg på frodige Amager Bakke

20/09/2019

Det danske kronprinspar og det svenske kronprinsessepar besøgte i denne uge det prestigefulde projekt i København, som officielt åbner den 4. oktober 2019!

Vi er stolte over at se de royale par på Amager Bakke, som er global frontløber indenfor grøn energiproduktion, bynatur, biodiversitet, nytænkende landskabsarkitektur og ikonisk nordisk arkitektur.

Se fotos fra det royale besøg i DRs artikel.

Projektet realiseres i tæt samarbejde med visionære Amager Bakke, Copenhill, BIG, MOE og Malmos.

Foto: Justin Hummerston

Skabelse af ny natur under ekstreme og stejle forhold på Amager Bakke

18/09/2019

På den ikoniske Amager Bakke har vi skabt ny natur under ekstreme og stejle forhold! Et innovativt projekt med så stor kompleksitet er blevet mødt med et sanseligt og frodigt landskab på toppen af en af Københavns højeste og stejleste bygninger, hvor stærk vind og varme fra kraftværket nedenunder har været en stor udfordring i udviklingsprocessen og realiseringen.

Vores tværfaglige team af landskabsarkitekter, biologer og planteeksperter har således skabt et naturprojekt, der aldrig før er set i moderne arkitektur - og som bringer ny natur, biodiversitet og livskvalitet til alle byens borgere!

Amager Bakke realiseres i samarbejde med vores ambitiøse venner fra Amager Bakke, Copenhill, BIG, Malmos og MOE.

Nyt 'økosystem-kvarter' i hjertet af Paris

13/09/2019

SLA og Biecher Architectes har vundet opgaven om at transformere den gamle jernbanestation, Ordener-Poissonniers, til et nyt 3,7 hektar CO2-neutralt ’økosystems- kvarter’ - som vil skabe social bæredygtig byudvikling i Paris’ historiske 18. arrondissement!

Teamets vinderprojekt med titlen ’Jardin Mécano’ skaber et nyt urbant økosystem ved at bevare stedets fantastiske industrielle arv og samtidig tilføje en overflod af grønne, naturbaserede offentlige rum og CO2-neutral arkitektur til området.

Jernbaneskinnerne og tung industri genbruges og omdannes til et område baseret på naturbaserede løsninger, styrket social samhørighed og lokal produktion af vedvarende energi. Projektet inkluderer 1000 nye beboere, offentlige parker, kontorer, teater, offentlig skole, en designskole, food courts og urban farming - alt sammen i hjertet af Paris.

"Vores projekt i Ordener-Poissonniers er en grøn og generøs gave til Paris. I omdannelsen af det gamle postindustrielle jernbaneområde har vi især fokuseret på de værdier og de kvaliteter, vi ønsker at den nye byudvikling skal give tilbage til byen. Ved at kombinere områdets stærke industrielle karakter med innovative naturbaserede designløsninger skaber vi en ny standard for natur i Paris. Hvor biodiversitet, økosystemtjenester og postindustriel arv bliver udgangspunktet for udviklingen af Ordener-Poissonniers. Og hvor vi bogstaveligt talt gror et nyt bykvarter frem af den eksisterende parisiske jord” siger Rasmus Astrup, partner i SLA.

Projektet udvikles i samarbejde med vores gode venner fra Emerige og OGIC for Espaces Ferroviaires, SNCF Real Estate og Paris Kommune.

Læs ArchDailys artikel om projektet her!

Housewarming for vores nye Oslo-kontor

10/09/2019

I sidste uge holdt SLA Norge en velbesøgt housewarming-fest for at fejre åbningen af vores nye kontor i Oslo. Takket være vores netværk af kunder, samarbejdspartnere og venner af huset, strålede vores nye kontor med energi og en fantastisk atmosfære!

Den danske ambassadør i Norge, Jarl-Frijs Madsen, holdt en indsigtsfuld præsentation af ’Megatrends i byudvikling’, hvor han understregede vigtigheden af at udnytte digitalisering og teknologiske fremskridt indenfor bæredygtig byudvikling. Efterfølgende uddybede MDG og repræsentant for Oslo Byråd, Rasmus Reinvang, de visionære planer for den grønne byudvikling i Oslo.

Partner og CEO i SLA, Mette Skjold, præsenterede SLA-visionen om at løse urbane udfordringer ved at bruge naturen til at sikre livskvalitet. Med dette udgangspunkt uddybede partner i SLA, Louise Fiil Hansen, SLAs vækstrejse i Norge de seneste fem år, SLA Norges udførte arbejde til dags dato samt vores fremtidsvisioner for en naturbaseret tilgang til byplanlægning.

Tak til jer alle for at deltage og fejre åbningen af vores nye lokaler, vores 25 fantastiske kollegaer i Oslo og sidst - men bestemt ikke mindst - vores vision om at forandre verden sammen. Vi ser frem til at fortsætte vores ambitiøse samarbejder!

Fremtidens bæredygtige oplevelsescenter

28/08/2019

I fredags fejrede vi rejsegildet af det nytænkende Naturkraft-projekt i Ringkøbing.

Naturkrafts ambition er at skabe et ikonisk oplevelsescenter om naturens utrolige kraft - beliggende i den danske vestkysts fantastiske landskab. Her vil de kommende besøgende lege, lære og blive fascineret af naturens skønhed. Et oplevelsescenter, hvor nysgerrighed fører til bæredygtige initiativer!

Projektet er udviklet for den almennyttige fond Naturkraft i tæt samarbejde med Thøgersen & Stouby, Hune & Elkjær, NIRAS, Fuldendt og Hansen & Larsen.

Naturkraft åbner for offentligheden i juni 2020.

Rendering: Thøgersen & Stouby

Gellerup Bypark anmeldt i Arkitekten

23/08/2019

Vores projekt Gellerup Bypark i Aarhus er anmeldt i denne måneds udgave af det anerkendte danske tidsskrift Arkitekten!

‘(…) Overalt spiller det frodigt grønne den vigtigste rolle. Man ser tydeligt det ambitiøse arbejde med biodiversitet, som er blevet en mærkesag for landskabsarkitekterne.’ - Fra anmeldelsen

Gellerups nye bypark er den grønne rygrad i forvandlingen af Gellerupparken fra et socialt udsat boligområde til en attraktiv og integreret del af Aarhus. Projektet gør op med modernismens stringente funktionalitet og bløder det hårde, byggede formsprog op med smukke byrum, oplevelsesrig beplantning og fælles aktiviteter for alle. Byparken skaber en menneskelig skala mellem de store blokke med nye mødesteder og fællesskab for områdets beboere.

Gennem vores design er byparken transformeret til et grønt samlingspunkt for hele byen - og et trygt, sundt og socialt område med aktiviteter og opholdsområder for alle. Boldbaner og frugtlunde, legepladser, mangfoldig natur samt et nyt terræn, der danner bakker, søer og bække forvandler Gellerup fra et solitært og ensartet boligområde til en levende, tryg og grøn bydel.

Samarbejdspartnerne på projektet for Brabrand Boligforening, Aarhus Kommune og Realdania er vores fantastiske venner EFFEKT, COWI, Social Action, GAME og Boris Brorman Jensen.

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads indvies

21/02/2019

Lørdag den 23. februar 2019 kl 12 indvies Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads - Københavns største og grønneste skybrudsprojekt.

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads er et foregangseksempel på, hvordan effektiv sikring mod skybrud kan gå hånd i hånd med grønne og rekreative byrum, der dæmper trafik og styrker biodiversiteten.

Det kombinerede skybruds- og byrumsprojekt bruger regnen til at bringe mere natur ind på Østerbro. Det sker blandt andet ved at håndtere regnvandet på overfladen i stedet for at grave store kloakrør under jorden. Dermed bliver regnvandet også til en ressource ved at give liv til planter og træer fremfor blot at ende i overfyldte
kloakker.

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads er Københavns Kommunes hidtil største og grønneste skybrudsprojekt – og en hjørnesten i Københavns Klimakvarter på Østerbro. Projektet viser, hvordan naturbaserede byrum kan tilpasse byen til de kommende års stadig mere ekstreme vejrhændelser på en måde, der skaber merværdi for byens borgere.

Læs mere om projektet her.

Naturen skal gro i Silkeborgs gågader

31/01/2019

SLA har vundet opgaven om at udvikle de centrale gågader og pladser i Silkeborg. Sammen med et team bestående af Viggo Madsen, Urban Creators og Ry Outdoor 365 skal SLA i de næste tre år nytænke og forny Silkeborgs centrale gågader Vestergade, Søndergade og Søndertorv.

SLA's vinderkoncept går ud på at flette Søhøjlandets natur og landskab ind i Silkeborg midtby og ved hjælp af træer, vand og grøn beplantning regulere mikroklimaet så det bliver endnu bedre at leve, shoppe og drive forretning i Silkeborg - hele året rundt. 

"Team SLA har præsenteret et oplæg med en klar og tydelig grøn ambition. De har forstået og indarbejdet Silkeborgs DNA med de grønne skove og blå søer, og vi synes det er spændende, at de vil tage naturen ind i bybilledet. Vi glæder os til at se idékonceptet blive videreudviklet til et skitseforslag med plads til både butikslivet og konkrete bud på gode lege- og opholdsarealer for alle aldersgrupper," siger Hans Okholm, Formand for Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune.

De nye gågader forventes at stå færdig medio 2022.

Nu står træerne klar til regn i Klimakvarteret

25/01/2019

Fredag den 25. januar blev de sidste af 586 træer plantet i et af Københavns største og grønneste klimatilpasningsprojekter: Skt. Kjelds Plads & Bryggervangen på Østerbro. 

Klimatilpasningsprojektet, der er designet af SLA, er et foregangseksempel på naturbaseret klimasikring og en hjørnesten i Københavns Klimakvarter på Østerbro. Projektet sikrer kvarteret mod skybrud ved at inddæmme og forsinke regnvandet i en lang række specialdesignede grønne byrum. I stedet for at lede regnvandet væk i overfyldte kloakker, håndteres regnvandet lokalt og giver således liv til planter og træer og skaber nye blågrønne naturoplevelser – midt inde i byen. 

De 586 nye træer er centrale i regnvandshåndteringen. Træerne er plantet så de indgår i et netværk af grønne regnvandsbede, der gør projektet i stand til at håndtere selv de største skybrudshændelser. Når skybruddene rammer vil regnvandet ledes til træ- og regnbedene og langsomt sive ned lokalt eller videre til Københavns Havn via en skybrudsledning. 

”Ambitionen med Skt. Kjelds Plads & Bryggervangen har været at skabe en rigtig københavnsk klimatilpasning. Derfor udgøres de 586 træer af 48 forskellige træarter som elletræ, piletræ, egetræ, nåletræ sammen med udvalgte eksoter – alle sammen arter, der findes i København. Tilsammen dækker træer, planter og regnbede 2/3 af områdets oprindelige asfalt, hvilket giver en kraftig naturindsprøjtning til kvarteret,” siger Stig L. Andersson, partner og designdirektør i SLA. 

Udover at løse udfordringerne med skybrud, tilfører projektet samtidigt en lang række grønne muligheder for ophold, leg og aktiviteter for beboerne. Mellem projektets mange træer er anlagt stier, hvor man kan gå på opdagelse under trækronerne og finde mirabeller, valnødder og paradisæbler. Projektets pladser og byrum får områder til udeservering, bænke mellem træerne og store, væltede træer som børn kan lege og klatre på – og som insekter og dyreliv kan finde hjem og føde i og som øger byens biodiversitet markant. 

Byrums- og klimatilpasningsprojektet Skt. Kjelds Plads & Bryggervangen bliver officielt indviet sidst i februar.

SLA vinder masterplanen for Tibble-Åvatriangeln i Täby

14/11/2018

Vi er glade for at kunne fortælle, at SLA, sammen med Henning Larsen, Second City og Cowi, har vundet konkurrencen om masterplanen for området Tibble-Åvatriangeln i Täby, Sverige.

Med holdets vinderforslag TIBBLE 2.0 får det centrale Täby et nyt grønt hjerte og en klar, grøn struktur, som intuitivt forbinder byen med dens centrum. På den måde kobler og styrker planen de eksisterende aktiviteter og fællesskaber omkring skolerne, idrætsforeningerne og virksomhederne, som er vitale for bylivet i det centrale Täby.

Ved at forbinde eksisterende forbindelser og infrastruktur i Täby og skabe klart definerede byrum, kobler den 292.000 m2 store masterplan periferien af ​​byen til sit nye grønne hjerte - Täbys nye centrale park. Den nye centrale park er strategisk placeret, hvor beboerne i Täby naturligt vil passere på vej til skole, arbejde, Tibble Station eller centrum af Täby, og vil blive et naturligt samlingspunkt for byen.

På trods af masterplanens overordnede, høje bebyggelsestæthed vil Täbys nye hjerte blive kendetegnet ved offentligt tilgængelige bygninger i mindre skala med tilbud for alle, masser af sanselig bynatur og mange muligheder for rekreation, sport og leg.

I både den centrale park og i resten af ​​TIBBLE 2.0's offentlige rum bruges bynatur strategisk til at optimere mikroklimaet og skabe behagelige byrum med reduceret vind, optimeret sol/skygge-forhold og en højere oplevet temperatur, der vil forlænge udendørssæsonen.

Med TIBBLE 2.0 har vores team skabt en masterplan, der muliggør nye synergier, styrker Täbys identitet og skaber nye muligheder for innovation, udvikling og byliv i fremtiden Täby.

SLA vinder opgaven om Klimatoriet i Lemvig

31/08/2018

Vi er glade for at kunne afsløre, at SLA er blevet udvalgt til at lave landskab og kystsikring for området omkring Lemvigs nye Klimatorium. Sammen, bliver bygning og landskab et nyt, dansk formidlings- og videnscenter for saltvand og klimaforandringer.

Lemvig Havn gennemgår i disse år en rivende udvikling, hvor kajforløbet bindes sammen, og bløde trafikanter får nye muligheder for at bevæge sig langs vandet. Klimatoriet kommer til at fortsætte denne udvikling og kommer til at ligge i direkte forlængelse af havnepromenaden Lemvig Kreative Havn, som SLA vandt i 2017. Landskabet kommer dels til at sikre let og sikker passage omkring bygningen, men kommer også til at markere overgangen mellem Lemvigs industrielle havn og grønne kyster med en grøn ’klimak­ile,’ der dels fungerer som et expo-landskab for Klimatoriets brugere og dels er et offentligt, grønt byrum med et behageligt mikroklima.

Klimatoriet i Lemvig er et ud af 24 delprojekter i klimatilpasningsprojektet ’Coast to Coast Climate Challenge,’ der er sat i verden for at sikre aktiver mod de negative konsekvenser af klimaforandringer.

Projektet blev vundet sammen med 3XN og Orbicon og er planlagt til at åbne i 2020.

SLA vinder Jernverkstomta-konkurrencen i Notodden, Norge

29/08/2018

Gode nyheder fra SLA Oslo! Sammen med vores gode venner fra  Dyrvik Arkitekter and Bollinger + Grohmann Ingenieure har vi vundet begge halvdele af den to-delte konkurrence om udviklingen af Jernverkstomta i Notodden, Norge.

Opgaven ene del er et design forslag til uderummene for en ny plejeinstitution for unge med fysiske og psykiske handicap. Her bruger vi naturen kvaliteter til at skabe sansestimulerende og rolige udendørs omgivelser for både patienter, pårørende og personale. 

Opgavens anden del er en planlægningsopgave af den overordnede urbane udvikling af Notodden, en tidligere industrigrund, der i fremtiden bliver en levende bydel med nye boliger, grønne områder og bedre forbindelser til både bymidten og vandet.

Læs mere og se hele forslaget her: 

 

SLA skaber 600 meter langt skovbad på Aarhus Ø

26/06/2018

Når Aarhus Festuge løber af stablen 31. august – 9. september, vil 600 træer indtage Aarhus Ø og skabe et grønt, duftende og frodigt midlertidigt byrum midt på den 600 meter lange Bernhard Jensens Boulevard.

Byrummet kaldet SKOVBADET Ø vil strække sig fra Dalargade til Jette Tikjøbs Plads og udgøre en frodig og grøn velkomst til Aarhus Ø og samtidig skabe et markant og sanseligt sted i sig selv. Projektet forvandler med enkle naturbaserede tiltag et ubenyttet infrastrukturareal på Aarhus Ø til et naturrigt og grønt byrum, der viser en anden mulighed for udviklingen af Aarhus Ø baseret på stærke naturværdier, sociale fællesskaber og livskvalitet for alle aarhusianere. Projektet er skabt af SLA i samarbejde med Aarhus Festuge.

SKOVBADET Ø består af 600 træer, der opstilles på Bernhard Jensens Boulevard i det kommende letbanetrace og således skaber et 600 meter tæt og frodigt grønt byrum. I forløbet skabes en række intime pladser, der inviterer til ophold, street food og events. Vandforstøvere placeres mellem træerne og sørger dels for vanding af træerne i den tid Festugen varer, dels for at skabe foranderlige tilstande af mættet tåge, kølende dis og svagt mærkbar øget luftfugtighed, som man mærker når man bevæger sig igennem byrummet. På den måde vil SKOVBADET Ø tilbyde en radikalt anden måde for aarhusianerne at opleve naturen i deres by på.

Træerne er valgt ud fra deres evner til naturligt at rense luftens bilos, reducere CO2 og skabe et godt mikroklima på den ofte forblæste boulevard. Samtidig skaber det lange byrum et sanseligt naturforløb, der maksimerer alle naturens helsebringende, sociale og livskvalitetsgivende egenskaber for os mennesker. Disse egenskaber inkluderer at stabilisere blodtryk, nedsætte stress, styrke sociale fællesskaber og forebygge kræft og bygger dels på moderne forskning, dels på tusinde år gammel japansk viden.

”Med SKOVBADET Ø viser vi hvordan man kan bruge naturen til at løse en lang række urbane udfordringer alt imens vi øger livskvaliteten og den mentale og fysiske sundhed for mennesker. Projektet bygger på det japanske begreb Shinrin Yoku, der bogstavelig talt betyder ”skovbadning”, og som er funderet i tusind år gammel japansk lærdom. Med SKOVBADET Ø viser vi, hvordan en ligevægt mellem det byggede miljø og det groede miljø skaber en hel by – en by med livskvalitet, mening, sundhed og velfærd for alle”, siger Stig L. Andersson, designdirektør og grundlægger af SLA.

Når festugen er slut, flyttes alle de 600 træer til Gellerup, hvor de vil indgå i den nye SLA-designede bypark og således permanent tilføre alle deres godgørende egenskaber til beboerne, og markerer Gellerups transformation fra udsat boligområde til integreret bydel i Aarhus.


SKOVBADET Ø er det andet projekt i et treårigt samarbejde mellem Aarhus Festuge og SLA. I 2017 viste projektet VESTERBROFALDET på Vesterbro Torv, hvad det groede miljø kan gøre for en eksisterende tæt by. Klik her for at se det fulde festuge-program:  

SLA vinder opgaven om Tromsø Museum

19/06/2018

Vi er stolte over at kunne afsløre, at SLA sammen med Henning Larsen, Cowi, Expology og de lokale Borealis Arkitekter skal tegne det nye Tromsø Universitetsmuseum.

Museets uderum kommer til at omfatte grønne parkrum for de besøgende og en arktisk have, der bliver et udstillingsvindue for Nord-Norges unikke vegetation. Sammen med forskere fra universitetsmuseets botaniske afdeling vil SLA sammensætte en helt særlig arktisk vegetation, som er levedygtig i fremtidens klima og mere ekstreme vejrforhold.

Det nye Tromsø Museum skal sikre befolkningens adgang til viden om Nord-Norges og Arktis’ unikke natur og kultur – og blive den førende institution indenfor forskning i de samiske og oprindelige folkeslag og den arktiske biologi.

Projektet har en værdi af knap 1,2 mia. danske kroner og kommer til at ligge i Tromsø centrum på den gamle Mack Bryggerigrund.

SLA-promenade på Folkemødet fra 2019

13/06/2018

SLAs forslag til en ny promenade langs Allinges smukke klippekyst bliver nu snart en realitet – takket være ny finansiering fra Realdania og Bornholms Regionskommune.

Den 500 meter lange promenade kommer til at skabe en ny forbindelse mellem Allinge by, klipperne, havet og folkemødepladsen. Promenaden er tilpasset landskabet, sådan at den vil skabe nicher og rum til ophold, leg og diskussion – foruden selvfølgelig nye muligheder for at komme tæt på klipper og bølgebrus.

Konstruktionen kommer til at starte allerede til efteråret og promenaden vil derfor snart skabe nye oplevelser for besøgende og lokale i Allinge – ikke bare til Folkemødet men hele året rundt.

Læs mere her

SLA vinder opgaven om KABs nye hovedkontor

09/04/2018

Sammen med Henning Larsen og NIRAS har SLA vundet opgaven om at designe det nye hovedkontor for KAB. Med sin unikke placering mellem Vesterbro, Sydhavnen og Carlsbergbyen er det afgørende, at hovedkontoret bliver en destination med værdi til lokalområdet. De grønne byrum og offentlige taghaver kommer derfor til at tilbyde både social, kulturel og bæredygtig værdi for alle – både medarbejdere, besøgende og den bredere offentlighed.

Finansiering af THE SOUL OF NØRREBRO

22/03/2018

Igår godkendte Københavns Kommune endeligt finansieringen af vores klimatilpasningsprojekt THE SOUL OF NØRREBRO. I alt er der blevet afsat 55,2 mio. kroner til revitaliseringen af Hans Tavsens Park, Blågård Skole og Korsgade med en samlet anlægssum (inkl. naturbaserede klimatilpasningstiltag) på over 130 mio. kroner. Vi ser frem til at gå videre med projektet, som bliver et førende eksempel på, hvordan byer kan håndtere skybrud i tætbebyggede kvarterer og samtidigt tilføje sociale, kulturelle og naturlige værdier for at øge livskvaliteten for områdets beboere.

SLA har designet THE SOUL OF NØRREBRO i samarbejde med Rambøll, Arki_Lab, Den Nationale Platform for Gadeidræt, Aydin Soei og Social Action.

Se mere om projektet her

SUND Naturpark og Mærsktårnet vinder vigtig MIPIM-pris!

16/03/2018

Store nyheder fra Cannes! SUND NATURPARK & Mærsktårnet har vundet den prestigefyldte MIPIM-pris ’Award for Best Healthcare Development’ sammen med vores dygtige samarbejdspartnere, C.F. Møller og Rambøll, og vores ambitiøse bygherrer, Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet SUND. Vi er glade, taknemmelige og stolte. TAK!
Se projektet her:

SLA & Ebbe Sand i Dubai

08/02/2018

SLA og Cebra står bag designet af Green Sports Hub i Dubai. Projektet er skabt på initiativ af den tidligere fodboldspiller Ebbe Sand, der vil bringe bæredygtige løsninger og kvaliteter fra det danske foreningsliv til sin nye hjemby, Dubai:

”I Danmark er jeg vokset op med foreningslivet, men det har man ikke rigtigt hernede i Dubai. Så det forsøger jeg at skabe med dette kompleks, hvor vi vil give familier og deres børn en masse sportsfaciliteter samlet ét sted, frem for at de skal forskellige steder hen for at finde dem.”

 SLA s design for Green Sports Hub skaber bæredygtige sportsfaciliteter med et behageligt mikroklima i et ellers varmt og tørt miljø. Gennem SLAs strategiske design af vegetation og naturlig vindafkøling skabes skygge, højere luftfugtighed og naturlig sænkning af temperaturen. På den måde bliver det, selv i de varmeste sommermåneder, muligt for de lokale at dyrke sportsaktiviteter udendørs. Missionen for projektet er at skabe et varieret udvalg af sportsfaciliteter men også at skabe en pulserende, multifunktionel attraktion, der kan fungere som social og uddannelsesmæssig ressource i lokalsamfundet.

Projektet har et samlet areal på 53.000 m2, en anlægssum på 250 mio. kr. og forventes færdigt i 2020.

Se mere info om projektet her.

Det endelige design af Amager Bakke Tagpark offentliggjort

05/01/2018

Amager Ressource Center og SLA har nu offentliggjort det endelige design for tagpark + skipiste på Amager Bakke – den kombinerede skiløjpe og aktivitetspark, der fra september i år vil pryde Københavns nye forbrændingsanlæg som en offentlig og naturfyldt grøn tagpark.

Tagparken, der oprindelig blev udtænkt af BIG - Bjarke Ingels Group, er designet af de danske bynatureksperter og landskabsarkitekter SLA. Når projektet står færdig i september 2018, vil den grønne tagpark tilbyde en bred vifte af udendørsaktiviteter for både københavnere og besøgende: Vandrestier, legepladser, street fitness, trail running, udsigtspunkter, klatrevægge og læposter - samt 500+ meter skiløjper designet af BIG.

At skabe en naturfyldt og grøn aktivitetspark på toppen af et 88 meter højt forbrændingsanlæg er noget, der aldrig er blevet prøvet før. Tagets ekstremt stejle hældning stiller store krav til plantedesignet og landskabets opbygning, og de komplicerede vind- og vejrforhold 88 meter oppe i luften skaber vanskelige levevilkår for træer og planter. Varmen fra de store energikedler under taget (der nogle steder giver jord/tagtemperaturer på omkring 60 grader Celsius) har måtte håndteres, og en række sikkerheds- og sikkerhedskrav skal adresseres.

"Arbejdet med at skabe en attraktiv og grøn aktivitetspark på toppen af Amager Bakke har været en meget udfordrende og meget inspirerende opgave. Ikke kun på grund af de ekstreme naturlige – og unaturlige – forhold på stedet, som lægger et stort pres på planter, træer og landskab. Men også fordi vi har måttet sørge for at tagparkens mange aktiviteter designes på en tilgængelig, intuitiv og indbydende måde. Målet er at Amager Bakke bliver et begivenhedsrigt, rekreativt offentligt og frodigt byrum med en stærk æstetisk og sanselig bynatur, der giver værdi for alle københavnere hele året rundt”, siger partner i SLA, Rasmus Astrup.

For at løse projektets mange udfordringer har SLA udtænkt en række naturbaserede designløsninger og testet forskellige typer vegetation og materialer i 1:1 eksperimenter. De forskellige naturtyper er specielt udvalgt til at imødekomme tagparkens udfordrende levevilkår og til at give optimalt mikroklima og vindforhold for de besøgende. Resultatet er et vildt, frodigt og hårdført grønt naturdesign, der giver mulighed for brug af tagparken året rundt, samtidig med at der skabes et sanseligt og varieret miljø for alle tagparkens aktiviteter.

Men SLA’s design vil ikke kun give grønne attraktioner på taparken. Naturdesignet er blevet udformet, så det naturligt vil spredes til det omkringliggende byområde.

"Tagparkens natur er designet til at tiltrække et bredt udvalg af fugle, bier, sommerfugle og insekter, hvilket i sig selv vil give en dramatisk stigning i biodiversiteten i området. Og ved hjælp af naturlig bestøvning og frødispersion kan vi faktisk sprede tagparkens natur, så den også bliver til gavn for de omkringliggende industriområder, parkeringspladser og boliger. På denne måde vil Amager Bakke fungere som en generøs 'grøn bombe', der radikalt vil øge hele områdets biodiversitet og grønne profil”, siger Rasmus Astrup.

Amager Bakke Tagpark vil stå færdig i september.

SLA Oslo vinder FutureBuilt på Fornebu

11/12/2017

SLA har vundet FutureBuilt konkurrencen om at udvikle Norges største C02-neutrale byområde i Fornebu lige uden for Oslo! Vores projekt FORNEBUHAGEN er lavet i et stærkt samarbejde med Dyrvik Arkitekter, Transborder Studio og Bollinger + Grohmann og har til formål at udvikle den 37.000 m2 urbane og bæredygtige bydel med stærkt fokus på grøn mobilitet, urban farming, social bæredygtighed og deleøkonomi. Vi ser frem til at udvikle det ambitiøse projekt sammen med OBOS.

SUND Naturpark vinder Scandinavian Green Roof Award 2017

11/12/2017

SLA og SUND Naturpark har vundet The Scandinavian Green Roof Award 2017. Juryens motivation for at tildele SLA prisen lyder:

"Mærsk Tårnets grønne tag formår med succes at forene en meget stor tagflade på 5.000 m2 med sofistikeret design og genetablering af forskellige danske habitater. Det offentlige grønne tag bidrager med et samfundsmæssigt ansvar ved primært at være baseret på genbrugsmaterialer og reducerer regnvandsafstrømningen under skybrud betydeligt for optimal klimatilpasning i et tæt byområde."

Scandinavian Green Roof Award gives hvert år til et bemærkelsesværdigt grønt tag i Skandinavien, der nytænker temaer som biodiversitet, udnyttelse af regnvand, rekreativ værdi, bærdygtighed og innovativt design. Det er tredje gang på fire år at SLA vinder prisen. SLA’s tidligere vinderprojekter er Egedal Rådhus (2016) og Novo Nordisk Naturpark (2014).

Scandinavian Green Roof Award går i år til det kæmpemæssige grønne tag, som SLA har designet til Københavns Universitets nye vartegn Mærsk Tårnet. Det 5.000 m2 store grønne tag er anlagt af Skælskør Anlægsgartnere i samarbejde med Byggros og Birkholm Planteskole. Bygningen er tegnet af C.F. Møller. Ingeniør er Rambøll. Bygherre er Bygningsstyrelsen.

SLA vinder konkurrencen om Norges nye regeringskvarter

27/09/2017

Onsdag den 27. september kl. 11 blev konkurrencen om Norges nye regeringskvarter afgjort. Vinderen blev Team Urbis med de danske landskabsarkitekter SLA på holdet. Opgaven om at skabe et nyt regeringskvarter er den største og vigtigste arkitektopgave i Norge i mange årtier.

 Onsdag den 27. september kl. 11 blev konkurrencen om genopbygningen af Norges nye regeringskvarter efter Anders Breiviks terrorbombing den 22. juli 2011 afgjort. Vinderen blev Team Urbis med de danske landskabsarkitekter SLA på holdet. Team Urbis’ vinderforslag ADAPT blev valgt fordi det i særlig grad formår at integrere et topsikret regeringsområde med venlige, åbne og demokratiske byrum, parker og grønne opholdsområder, der fungerer som en naturlig forlængelse af Oslo.

Regeringskvarterets byrum alene har et samlet anlægsbudget på over 200 mio. norske kroner, hvilket gør det til Skandinaviens absolut største byrums- og landskabsprojekt.

”Genopbygningen af Regeringskvarteret er den absolut største og vigtigste arkitekturopgave i Norge i mange årtier, og vi er utrolig stolte og glade for sammen med resten af Team Urbis at blive udvalgt til at skabe dette historiske projekt. Vores forslag til det nye regeringskvarter tilfører en række offentlige parker og byrum, der alle har indbyggede og integrerede sikringstiltag, der udover at skabe tryghed og sikring imod angreb også løfter bylivet og tilføjer nye urbane kvaliteter til et åbent, frit og demokratisk Oslo,” siger Louise Fiil Hansen, partner og direktør i SLA Norge.

I dommerbetænkningen vurderer konkurrencejuryen ADAPT til at være “en klar vinder” af konkurrencen og roser bland andet forslaget for ”varierede og venlige gaderum” og for ”et særdeles godt samspil mellem bygnigner og byrum, hvor de tre centrale og gennemarbejdede byrum Regjeringsparken, Einar Gerhardsens plass og Johan Nygaardsvolds plass har hver deres identitet og rolle i kvartalet”. Også forslagets integrerede terrorsikring og betydning for byliv og sammenhængskraft får topkarakterer af juryen.

”Terrorsikring er jo desværre – i Oslo som i andre byer – blevet mere og mere vigtigt i byplanlægningen. Med forslaget ADAPT viser vi hvordan perimetersikring og tryghedsskabelse godt kan gå hånd i hånd med åbne og attraktive byrum og et levende og mangfoldigt byliv. Ved at bruge venlige byrumsmøbler, træer, bynatur, vandspejle og niveauspring skaber vi sikkerhed, tryghed og overskuelighed uden at gå på kompromis med de nordiske idealer om demokrati og åbenhed”, siger Louise Fiil Hansen.

Team Urbis består af Nordic - Office of Architecture, Haptic Architects, COWI, Aas-Jakobsen, Ingeniør Per Rasmussen, Rambøll,  Asplan Viak, SLA , Bjørbekk & Lindheim, Scenario, NIKU og Norsam.

Den forventede byggestart er 2020 og projektet forventes at stå færdigt i 2027.

SLA tegner sit første amerikanske projekt

07/09/2017

Vi er stolte af at være en del af Monroe Blocks,  vores enorme revitaliserings projekt af Detroits centrum. Sammen med Schmidt Hammer Lassen, Neumann Smith og Buro Happold Engineering kick-starter vi en grøn, demokratisk og urban transformation midt i hjertet af Detroit. Monroe Blocks kombinerer højhuse med mindre beboelsesenheder, grønne tagterrasser, fodgængerforhold og byrum, der tilsammen binder centrum sammen på ny og skaber et grønnere, renere og mere socialt byliv. 

Læs mere her

SLA tegner innovativt byrum til Manilas nye ikoniske tårn

07/09/2017

Vi er glade for at fortælle at vi er en del af vinderholdet i den internationale designkonkurrence om et nyt ikonisk højhus med tilhørende byrum i Manila. Sammen med Henning Larsen og Buro Happold Engineering skaber vi et højhus, der huser alt fra arbejdspladser, restauranter, borgerhus med udstillingsrum, et offentligt observatorium på toppen og en tæt og frodig tropisk skov i bunden. Projektet viser hvordan højhuse kombineret med naturbaserede løsninger på gadeplan kan tilføre merværdi og herlighedsværdi for byen og dens borgere.

Læs mere om projektet her

Aarhus Festuge åbner med et plask!

28/08/2017

I fredags deltog borgmester Jacob Bundsgaard, direktør for Aarhus Festuge Rikke Øxner samt partner og kreativ direktør i SLA Stig L. Andersson i åbningen af Aarhus Festuge 2017. Den officielle åbning fandt sted ved VESTERBROFALDET, SLAs midlertidige natur/arkitektur installation, som også selv blev åbnet for offentligheden.

VESTERBROFALDET viser 1:1 hvordan bynatur kan styrke livskvaliteten i Aarhus. Naturoplevelsen midt på det travle Vesterbro Torv skaber en naturlig balance til det exceptionelle byggeboom Aarhus oplever, samtidig med at træerne renser luften og vandfaldets brus overdøver larmen fra bilerne. Ved at rette fokus mod alle de fordele naturen har på vores urbane liv, viser VESTERBROFALDET vigtigheden af at samtænke natur, byrum og fællesskab når vi udvikler fremtidens byer. 

(Photo Credit: Polfoto)

Indvielse af FOSSEN

23/08/2017

I dag havde vi den store fornøjelse af at indvie FOSSEN – den blå/grønne/hvide indgang til vores nye Gellerup Bypark.  FOSSEN er et hvidt, bølget landskab, som rejser sig fra gadeniveau og forbinder det omkringliggende område med den nye urbane park, og samtidig skaber en række opholdsrum til afkobling, hvile og socialt samvær.

Landskabets typografi opsamler regnvandet og skaber forskellige små bassiner til leg og naturlig afkøling mens 80 ceder- og frugttræer danner en frodig og skyggefuld atmosfære.FOSSEN er den første færdigbyggede del af vores store transformations projekt Gellerup Bypark, der tilstræber at omdanne Gellerup, Brabrand boligforenings største boligafdeling, til en ny og attraktiv del af Aarhus.

Læs mere om projektet her:

SLA vinder første stadie i konkurrencen om Oslos nye regeringskvarter

30/06/2017

Vi er super stolte over at kunne afsløre, at SLA og TEAM URBIS har vundet første stadie af Norges største arkitektkonkurrence: Det nye Regeringskvarter i Oslo! Projektet dækker nye offentlige parker og byrum, alt med integrerede sikringstiltag, der udover at skabe trygge byrum, er de designet til at løfte bylivet, tilføje nye urbane kvaliteter og sikre et åbent, frit og demokratisk Oslo.

Projektet er resultatet af et tæt samarbejde med vores venner fra Nordic – Office of Architecture, Rambøll, Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter MNLA, Asplan Viak, Cowi, Aas-Jakobsen AS, Haptic Architects, Scenario og NIKU.

SLA skaber naturbaseret epicenter for Roskilde Festivalens kunstzone

30/06/2017

Epicenteret for Roskilde Festivals kunstprogram ARTZONE er i år et frodigt, naturbaseret scenerum med træer, bakker og grønne opholdspladser. Projektet hedder OASEN og er designet af SLA.

Med landskabet OASEN skaber SLA et organisk og sanseligt naturrum for både performances, kunstværker og uformelle opholdspladser. 70 træer danner en tæt og frodig ramme omkring den ovale scene og binder de enkelte kunstværker sammen i et fælles oplevelses- og sanserum. Omkring scenen skaber et nyt terræn bestående af træer, siddemøbler, træstubbe og 40 specialdesignede ’græspuder’ plads og rum til sociale møder, til afslapning eller til at nyde OASENs landskab på grænsen mellem kunsten og naturen.

OASEN skaber en ramme for ARTZONE, hvori de enkelte kunstværker kan udfolde sig og opleves i sammenhæng med sceneperformances, naturen og andre festivalgæster. Den tætte sammenbinding mellem det kunstneriske, det organiske og det sociale skaber OASENS særegne karakter, hvor forviklingen mellem det menneskeskabte og ikke-menneskeskabte udgør en helt egen, sanselig verden.

SLA og Aarhus Festuge forvandler Aarhus 1:1

23/06/2017

SLA og Aarhus Festuge har indgået aftale om et 3-årigt strategisk samarbejde. Målet er en nytænkende og konstruktiv 1:1 dialog om udviklingen af Aarhus med mennesket og naturen i centrum.

Samarbejdet indebærer, at SLA de næste tre år laver et midlertidigt byrumsprojekt til Aarhus Festuge, der 1:1 viser, hvordan Aarhus kan sikre en helhedsorienteret og naturbaseret udvikling af byen. Målet er at bygge bro mellem Aarhus’ byggede og groede miljø – mellem byens mange nye byggeprojekter og så det, der også gør livet i byen værd at leve for mennesker: Nemlig naturoplevelser, fællesskaber, kunst, sundhed og et bæredygtigt liv.

”Aarhus er i et vildt opsving i disse år. Hele verden har øjnene rettet mod byen, hvad end det er i prestigiøse kåringer i internationale magasiner eller senest i kåringen som Europas Kulturhovedstad 2017. Aarhus har momentum – og den rivende udvikling går stærkt. Netop derfor er vi gået sammen med Aarhus Festuge om at bruge de næste 3 år til strategisk at udforske potentialerne for en grøn, naturbaseret byudvikling af Aarhus, som kan skabe balance til det exceptionelle byggeboom. Målet er at udvikle en helt særlig aarhusiansk udgave af city nature, som bygger bro mellem det groede og det byggede i byen, og som dermed sikrer og styrker den fortsatte by- og livskvalitet i Aarhus,” siger partner og grundlægger af SLA, Stig L. Andersson.

Processen sættes i gang allerede under dette års Festuge, hvor SLA omdanner Vesterbro Torv fra grå parkeringsplads til en ny, grønblå plads for byliv.

Fuldt hus til lanceringen af OSLO 100 000

14/06/2017

Der var fuldt hus tirsdag den 13. juni da SLA, Grape Architects og Asplan Viak inviterede til fagbar og lancering af det nye projekt OSLO 100 000. Projektet udforsker muligheden for at fortætte boligpotentialet i Oslo Sentrum og for at skabe en fodgængervenlig, attraktiv og leveværdig bymidte. Tak for at I kom!

SLA vinder konkurrence om Lemvigs nye havnepromenade

24/05/2017

Vi er stolte af at kunne fortælle, at vi har vundet konkurrencen om klimatilpasning og udvikling af Lemvig Havnepromenade sammen med Ivan Jacobsen og Orbicon A/S. Vores forslag kombinerer  stormflodssikring med en ny rekreativ og kreativ havnepromenade med diverse aktiviteter som spænder fra madboder, udsigtsposter, lærings platforme og nye maritime forretninger. 

SLA bag 75.000 m2 H.C. Andersen parkprojekt i Nordhavnen

23/05/2017

Vi er glade for endelig at kunne dele nyheden om vores nyeste projekt i København: H.C. Andersen Adventure Tower + Park i Nordhavn, København.

HCA Adventure Tower-projektet omfatter en 30.000 m2 forlystelsespark + en 35.000 m2 offentlig park, begge designet af SLA. Projektet omfatter også almene boliger, infrastruktur, detailhandel og Skandinaviens højeste tårn designet af BIG - Bjarke Ingels Group. Projektet ventes at stå færdig i 2027.

Med forlystelsesparken og den offentlige park giver projektet noget tilbage til Københavnerne. Forestil dig, hvordan trækronerne skaber ét samlet grønt tag for hele området. En oase hvor man både kan hvile sig i græsset, nyde forlystelser, spise på restauranterne, mærke naturen, opleve dyrelivet og nyde udsigten til tårnet, havnen og vandet”, siger Rasmus Astrup, partner i SLA.

Projektet bliver integreret med bydelen og den kommende metrostation. Forlystelses- og oplevelsesparken skal således ikke isoleres, men være synlig og eventyrlig også for de forbipasserende og de ankomne passagerer fra metrostationen.

Beplantningen og højdeforskelle vil udviske grænsen mellem offentlig og kommerciel park med inviterende og sammenhængende oplevelse af natur. Byens fugle, insekter, biller og planter er jo ligeglade med, om de er på den ene eller anden side af hegnet”, siger Rasmus Astrup.

Parkens design vil også tage højde for projektets udsatte og vigtige placering i Nordhavnens overordnede udvikling. En placering tæt på havet i det yderste område af den nye bydel.

”Parken vil skabe et bedre mikroklima i forhold til vind, vejr og varme og klimasikre de nærliggende boligområder. Det bliver en park, der giver en masse værdi tilbage til byen: Både naturmæssigt, biologisk, økonomisk, socialt, bæredygtigt og æstetisk”, siger Rasmus Astrup.

Læs mere om projektet her.

SLA vinder to World Landscape Architecture Awards

02/05/2017

Vi er stole over at kunne afsløre, at vi har vundet to World Landscape Architecture Awards. Vores klimatilpasningsprojekt NØRREBROSJÆLEN har vundet Award of Excellence i kategorien konceptuelt design. Og WHY WE LOVE TREES, vores illustrerede guide til træernes vigtighed ift. byplanlægning- har vundet Merit Award i kategorien Research og Kommunikation.

Læs mere om Nørrebrosjælen her: http://sla.dk/dk/projects/hanstavsenspark

WHY WE LOVE TREES kan sammen med vores andre publikationer læses gratis her: http://sla.dk/en/about-us/publications/why-we-love-trees

SLA vinder opgaven om Det Ny Hedeland

19/04/2017

SLA har vundet parallelkonkurrencen om udviklingen af Det Ny Hedeland – et 1.500 ha stort kulturlandskab. I SLA’s vindende udviklingsplan komplementerer områdets unikke natur og 10.000 års kulturhistorie hinanden i et samlet greb, der skaber nye rum for samskabelse, samvær og erkendelse. 

Parallelkonkurrencen er vundet i et stærkt samarbejde med 2+1 Idebureau, Realize, Johansen Skovsted og Morten DD.

Læs mere om projektet her.

SLA vinder nyt byområde i Göteborg

03/04/2017

SLA er sammen med Henning Larsen og COWI udvalgt til at designe og forstærke et tæt og blandet byområde omkring universitetet Chalmers og Lindholmen Science Park på Lindholmen i Göteborg.

Visionen er at gøre Lindholmen til en kontrastfuld bydel, hvor studerende, erhvervsfolk og beboere nyder godt af hinandens naboskab. De udefinerede mellemrum mellem de eksisterende bygninger skal gøres til aktive, intime byrum og tilføres en unik identitet, der knytter sig til vandet, og som kan blive kendetegnende for hele det nye byområde. 

SLA vinder konkurrence om Linköpings nye vandkulturhus

16/02/2017

Sammen med vores venner fra 3XN har vi vundet konkurrencen om at designe Sveriges nye vandkulturhus og dets byrum i Linkøping, som har fået navnet ’Vågen’, der betyder ”bølgen”. Projektet søger at etablere et forhold mellem bygningen og dens beliggenhed ved Tinnerbäck sø og forener byen og søen.  Projektet starter op i september 2017 og forventes afsluttet i 2021. 

SLA vinder opgave om at udvikle Gøteborg Havn de næste 15 år

03/02/2017

Vi er glade for at fortælle, at vi har vundet opgaven om at udvikle 100.000 m2 byrum i Gøteborgs Frihamn de næste 15 år. Frihamnen er en central brik i udviklingen af Gøteborg Havn, et af Nordens største byudviklingsprojekter. SLA’s opgave bliver at sikre bylivet og de lokale naturkvaliteter i Frihamnens midlertidige byrum og bebyggelse.

Opgaven er en hjørnesten i Gøteborgs udvikling, hvor der udover SLA’s byrum også skal opføres en lang række midlertidige bygninger til bl.a. erhvervs- og virksomhedslokaler, boliger for flygtninge samt ungdomsboliger, der skal løsne Gøteborgs hårdt pressede ungdomsboligmarked.  Frihamnens midlertidige byudvikling skal danne ramme om et enestående byliv, samtidig med at den skal være en attraktion for hele Gøteborg, hvor borgerne de næste 15 år aktivt kan være med til at gro deres nye by frem i 1:1.

SLA står i spidsen for de midlertidige uderum i et internationalt team, der også tæller svenske Tell Arkitekter og spanske Selgascano, der især er kendt for deres Serpentine Pavilion i 2015. 

Mette Skjold hovedtaler ved KADK’s lancering af satsning på FN’s bæredygtighedsmål

27/01/2017

Tilbage I 2015 nedsatte FN 17 bæredygtigheds mål, en del af en ny bæredygtig udviklings agenda, der skal transformere vores verden. Hvert overordnet mål har specifikke målområder der skal opnås inden for de næste 15 år, blandt disse: at beskytte vores planet, sikre velstand for alle, stoppe tab af biodiversitet og hurtig handling ift. Bekæmpelse af klimaforandringer og deres indvirkninger. For at nå målene, er det vigtigt at vi tager et fælles ansvar og skrider til handling, i den forbindelse holdt partner Mette Skjold en af hovedtalerne til KADK’s - Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, lancering af en treårig satsning på inkorporering af FN’s bæredygtighedsmål i undervisningen. I sin tale forklarede Mette Skjold, hvordan SLA arbejder med bæredygtighedsmålene i praksis til at skabe en meningsfyldt arkitektur og innovative løsninger, som besvarer nationale såvel som globale problemstillinger.

 

Læs mere om KADK’s  program her.

SLA underskriver endelige kontrakt for REINVENT.PARIS TERNES

09/01/2017

I sidste uge underskrev SLA den endelige kontrakt for REINVENT.PARIS TERNES – vores projekt der omdanner den hektiske Boulevard Périphérique til en frodig og attraktiv oase, ved at tilføre et 5000 m2 grønt, bæredygtigt og socialt byrum over ringvejen.

Ifølge planen tages første spadestik i 2019 og projektet er planlagt til at stå færdigt i midten af 2022.  Reinvent.Paris Ternes er lavet i tæt samarbejde med BNP Paribas Real Estate, Jacques Ferrier Architecture og Chartier Dalix architectes.

Klik her for at læse en mere detaljeret beskrivelse af projektet og se partner Rasmus Astrup fortælle om de naturbaserede designstrategier, der har formet projektet. 

Glædelig Jul og Godt Nytår fra SLA

22/12/2016


2016 går på hæld og vi har taget et tilbageblik på det fantastiske år der gik. Blandt meget andet var 2016 året hvor vi vandt flere forskellige konkurrencer i Danmark, Norge og udenlands, kuraterede udstillingen ”The City of a Billion Pines” i Beijing, promoverede en natur-baseret dagsorden for vores byer på den globale scene for verdens ledere, modtog både Den Danske og Norske Landskabspris og vandt Nordic Built Cities Challenge, Nordens største og mest prestigefyldte arkitektkonkurrence for bæredygtig byudvikling. Vi markerer også julen på Instagram med vores SLA julekalender @sla_architects, der ser tilbage på ideer, tanker og processer, der har formet og inspireret vores arbejde gennem årene.

God jul og godt nytår fra alle os til alle jer

To SLA projekter nomineret til Mies van der Rohe Prisen

20/12/2016

SLA har to projekter nomineret til den prestigefyldte European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award.

Det første projekt er Green Solution House og det innovative landskab 'Green Footprints' hvor naturlige og lokale materialer skaber en fuldt klimatilpasset naturpark og et demonstratorium for cirkulær bæredygtighed. Projektet blev udført i et smukt samarbejde med 3XN/GXN, STEENBERGs Tegnestue, Ramboll og COWI – og med stærk støtte fra vores strategiske partnere Realdania og VELUX Fonden.

Det andet projekt er Malmø Live, der er udført i et tæt samarbejde med Schmidt Hammer Lassen Architects og Skanska. Her har SLA designet broen og uderummene der fungerer som en indbydende lobby og rum til arrangementer for den nye koncert- og kongressal.

SLA til COP22 og C40

08/12/2016

Den sidste måned har COP22 I Marrakech, Marokko og senest C40 i Ciudad de Mexico samlet embedsmænd, internationale forretningsleder, borgmestrene og ledende tænkere fra hele verden, for at bekæmpe klimaforandringer og skabe en resilient urban fremtid.

SLA’s partner Mette Skjold deltog i en række drøftelser og events på topmøderne, med fokus og eksempler på klimatilpassede byrum samt promovering af natur baseret byudvikling som en metode, til at skabe sundere, mere resiliente og bæredygtige byer på.

SLA vinder Nordic Built Cities Challenge

03/11/2016

Vi er stolte og glade for at fortælle, at vores forslag til kilmasikringen af Hans Tavsens Park og Korsgade på Nørrebro har vundet Nordens største arkitektkonkurrence Nordic Built Cities Challenge

Vores projekt NØRREBROSJÆLEN viser, hvordan man ved at bruge naturbaserede designløsninger løser en lang række urbane udfordringer, samtidig med at man skaber nye herlighedsværdier og social innovation og fællesskaber i København.

”Vi er meget stolte over at vinde Nordic Built Cities Challenge. Det har været en fantastisk spændende proces at være med i konkurrencen. I udviklingen af projektet er vi kommet meget tæt på borgerne i kvarteret rundt om Hans Tavsens Park og Korsgade, og har derfor kunnet skabe et forslag, der tager udgangspunkt i Nørrebros helt særlige sjæl,” siger Stig L. Andersson, partner og designdirektør i SLA.

Projektet er blevet til i tæt samarbejde med Rambøll, ArkiLab, Den Nationale Platform for Gadeidræt, Aydin Soei, Social Action og Saunders Architecture.

Klik her for at downloade den fulde projektbeskrivelse af NØRREBROSJÆLEN.

Nordic Built Cities Challenge en fælles nordisk politisk satsning under Nordisk Ministerråd og er den største og mest ambitiøse fællesnordiske byudviklingskonkurrence nogensinde. Med mere end 145 deltagere fra alle seks nordiske lande har feltet fremvist det bedste af nordisk design, arkitektur og ingeniørkunst.

"Drømmehagen" i Drøbak bliver til virkelighed!

18/10/2016

Vi er stolte af at fortælle at ‘Drømmehagen’ - vores forslag i konkurrencen om udviklingen af et nyt boligområde i på Råkeløkkveien i Drøbak syd for Oslo, har vundet!

Sammen med vores Oslokontor-naboer Haptic Architects og træeksperterne Oslotre AS har vi skabt et moderne, bæredygtigt bykvarter, som passer ind blandt Drøbaks historiske træhuse.

Projektet foreslår tre store passivhuse af træ, der rummer både boliger og erhverv. Et underjordisk parkeringhus frigiver plads til nye offentlige pladser og haver, der bliver byens nye mødested, samt semi-private og private gårdrum for de nye beboere.  

Vi glæder os til at tage hul på arbejdet! Læs mere og se den fulde præsentation her

SLA skal gøre Amagers skibakke grøn

11/10/2016

Hvordan skaber man et grønt og naturrigt skilandskab på toppen af et kraftvarmeværk i 85 meters højde med plads til skipister, vandreruter, aktivitetspladser, fitnessområder og udsigtsposter? Det er opgaven, SLA løser på toppen af Amager Bakke. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med Bjarke Ingels Group – BIG, der står bag designet og realiseringen af selve bygningen samt det oprindelige visionsarbejde bag skibakken.

Udformningen af Amager Bakkes nye taglandskab er et af Danmarks mest komplicerede byrumsprojekter: Den stejle hældning stiller store krav til konstruktionen af det rekreative landskab, ligesom de komplicerede vind- og vejrforhold i 85 meters højde besværliggør beplantning. Varmen fra de store energikedler under taget skal også håndteres, samtidig med at sikkerheden på skibakken skal være i top. Alt sammen gør, at der ikke er nogen der har prøvet at lave landskab i tilsvarende forhold før. Og derfor findes der heller ingen referencer eller projekter, projektet kan lære af. Alle løsninger skal opfindes på stedet.

For at løse alle disse udfordringer, arbejder SLA og BIG med en lang række forskellige naturbaserede designløsninger, der alle lærer af naturens principper og processer. Særlige typer beplantning bliver således testet ovenpå taget, så arkitekterne i 1:1 eksperimenter kan afgøre, hvilke løsninger der virker. Alle løsninger testes ud fra om de kan håndtere projektets mange funktionelle krav og samtidig maksimere herlighedsværdien for de mange kommende brugere af skibakken.

Amager Bakke forventes at stå færdigt i 2017.

(Visualisering: BIG - Bjarke Ingels Group)

Kan arkitektur gøre en forskel?

26/09/2016

Hvordan kan arkitektur skabe bedre levevilkår for de flere hundred tusinde flygtninge, hvis hverdag udspilles i Jordans flygtningelejre?
I denne uge er udvalgte SLA’ere rejst til Amman for at sætte gang i vores særlige udviklingsprojekt, der har fokus på den internationale flygtningekrise i Mellemøsten. Sammen med vores projektpartner Danida afholdes møder med interessegrupper, lokale myndigheder og potentielle samarbejdspartnere såsom Dansk Flygtningehjælp. Vi glæder os til at følge og fortælle mere om udviklingen af projektet, som adresserer en af de vigtigste humanitære udfordringer i vores tid. 

SLA vinder konkurrence om Uppsalas nye rådhus

26/09/2016

Vi er glade for at fortælle, at vi har vundet konkurrencen om det nye rådhus i Uppsala, Sverige. Sammen med Henning Larsen Architects og Tyréns, har vi udviklet det nye rådhus og en ny, grøn, offentlig mødeplads for hele byen.

Ambitionen med rådhuset og dets nye udendørsområder er at skabe en tæt dialog med borgerne. SLA’s hovedbidrag til projektet er det nye byrum, som byder besøgende såvel som ansatte velkommen og forener Uppsalas hverdagsliv med rådhusets aktiviteter. Træer og beplantning skaber et attraktivt og rekreativt byrum og en gennemgående belægning forbinder udendørsarealerne med et grøn, indendørs gårdrum, og dermed bliver oplevelsen af natur en fast del for de ansatte på Uppsala Rådhus.

”Vores vision er et indbydende, moderne rådhus, som fremmer dialogen med borgerne, og som er en funktionel arbejdsplads og et mødested for beboere, embedsmænd og politikere. Samtidig vil vi bevare rådhusets oprindelige arkitektoniske værdi. Jeg synes, at vinderforslaget er lykkes med at løse denne svære ligning på en meget elegant måde,” siger Marlene Burwick, borgermester i Uppsala Kommune og formand for juryen.

 Vinderforslaget danner udgangspunkt for forsat udvikling af rådhuset og projektet vil løbende blive tilpasset i tæt samarbejde mellem rådgiverteamet og bygherre. Opførelsen starter i 2017 og forventes færdig i 2020

Læs mere om projektet her

Mød SLA'erne

08/09/2016

 Som en del af vores sommer portrætserie introducerer vi nogle af SLA's seje medarbejdere, der giver et unikt indblik i deres rolle og arbejde på tegnestuen. De deler deres tanker om at arbejde i netop deres profession hos SLA, personlig inspiration, favorit træer, særlige naturoplevelser og hvilket SLA projekt de helst vil besøge.

Klik på navnene herunder og læs mere om hvad som får en 30-årig musiker til at blive landskabsarkitekt, hvorfor alle fugle helst vil sidde i toppen af træet og hvorfor Anastatica Hierochuntica unikke cyklus gør den til en perfekt plante i et regnfattigt klima.

Femke, Agnes, Alexandra, Bjørn, Philippe, Anne og Erling Christoffer.

SLA modtager Scandinavian Green Roof Award 2016

06/09/2016

SLA's grønne tag for Egedal Rådhus og Sundhedscenter vinder Scandinavian Green Roof Award 2016. Prisen præmierer hvert år det bedste og mest bæredygtige grønne tag i Skandinavien.

SLA's grønne tag ligger i 1. sals højde i forhold til rådhuset og udgør hele tagkonstruktionen på sundhedscenteret. Den store grønne taghave bruger lokale plantearter til at skabe et frodigt og grønt naturrum, der med dufte, farver og lyde tilbyder mulighed for ophold og aktiviteter for både rådhusets ansatte, sundhedscentrets brugere og Egedals borgere.

"Det grønne tag på Egedal Rådhus og Sundhedscenter er et godt eksempel på, hvordan vi bruger naturen innovativt til at skabe både funktionelle og herlighedsmæssige kvaliteter. Ved hjælp af en bred vifte af lokale planter og træer har vi dramatisk øget biodiversiteten i området og forbedret bygningens evner indenfor klimatilpasning. Samtidig giver naturdesignet nye sociale opholdsmuligheder for de ansatte og grønne restituerende sanseindtryk til sundhedscenterets brugere, der dermed får en god naturoplevelse – lige udenfor døren,” siger Mette Skjold, adm. direktør i SLA.

Det grønne tag er anlagt af Malmos A/S. Bygningen er tegnet af Henning Larsen Architects.

Det er anden gang, at SLA modtager Scandinavian Green Roof Award. I 2014 vandt tegnestuens projekt Novo Nordisk Naturpark. 

Læs mere om prisen her.

SLA udvalgt til at udvikle Filmby Aarhus

24/08/2016

Sammen med AART Architects, Rambøll og Kvorning Design & Kommunikation har vi vundet konkurrencen om at udvide og omdanne Filmby Århus til et kreativt hub, ikke kun for filmskabere, men for hele Århus. Konkurrencen blev lanceret i marts af Filmby Århus og Århus Kommune med henblik på at fremme en positiv udvikling af Filmbyen og tilføje nye kvaliteter og erfaringer til området, hvor Århus havn møder byens centrum.

Læs mere om projektet her.

Fortællingen om De Blinde (fra kilderne ved Vejby)

08/07/2016

Er du på udkig efter kunstoplevelser og inspiration i Danmark denne sommer? Så burde du besøge SLA’s grundlægger Stig L. Anderssons udstilling på Nordkystens Kunst Triennale på Munkeruphus.

Stig L. Anderssons bidrag til Triennalen hedder Fortællingen om De Blinde (fra kilderne ved Vejby), Ulvens hjemkomst og Thors ged i ulveklæde og er en fortælling, der væver lokale begivenheder, sagn og vejr sammen med konkrete steder og objekter, der dels er fundet i det nordsjællandske landskab og i områdets kulturelle institutioner. Udstillingen viser og skaber relationer mellem kulturelt skabte ting og fund, naturobjekter og følelser, grundstoffer og myter.

Udstillingen løber til 14. august. Læs mere her: http://ncat.dk/

SLA skal udvikle fremtidens Ballerup Bymidte og stationsforplads

20/06/2016

Sikke en uge! Vi er meget stolte af at have vundet endnu en fantastisk byrums- og byudviklingsopgave: Ballerup Trafikknudepunkt!

Opgaven handler om Ballerups mest travle og centrale byrum, Ballerup Stationsplads, som tusindvis af pendlere hver dag krydser igennem på deres vej mellem arbejde og fritid. 

I vores forslag har vi arbejdet med den pulserende bevægelse, der karakteriserer forstadens trafikknudepunkter. Byrummet skal således afspejle behovet for urbane oplevelser på alle tider af døgnet, hele året rundt. Byrummet bliver også første skridt på vejen i den fremtidige fortætning af bymidten.  

Se projektet  her og læs Realdanias pressemeddelelse her

SLA vinder Nordic Built-konkurrencen om Hans Tavsens Park og Korsgade!

16/06/2016

Vi er ekstremt glade for at fortælle at vi har vundet den store, skandinaviske Nordic Built Cities-konkurrence CLOUDBURST & CULTURE om renoveringen og klimasikringen af et af vores Københavnske yndlingssteder: Hans Tavsens park og Korsgade på indre Nørrebro.

Det 140 mio DKK store byrumsprojekt vil blive et foregangseksempel på hvordan byer kan sikres mod skybrud i tætte bykvarterer, samtidigt med at man skaber værdifulde sociale, kulturelle og bynatursfremmende tiltag, der øger livskvaliteten for områdets beboere.

Vores vindende forslag NØRREBROSJÆLEN bruger naturbaseret klimatilpasning til at skabe nye hydraliske, biologiske og sociale økosystemer for indre Nørrebro, og bygger videre på områdets unikke kvaliteter og den helt særlige sjæl – fra den stilfærdige skønhed på Assistens Kirkegård og Rantzausgades støjende storbystemning.

Ved store regnskyl og skybrud ledes overskudsvand fra Hans Tavsens Park via Korsgade, hvor bynaturen renser regnvandet før det ledes ud i Peblingesøen, den nærmeste af Københavns Indre søer. Langs Korsgade skabes samtidig en række nye, levende byrum, hvor vandet bliver en synlig del af gadebilledet – også når det ikke regner! Her foreslår vi nemlig at pumpe Søernes vand ind i området, hvor det renses og ledes tilbage til søerne. Tilsammen indgår det hydrologiske, det biologiske og det sociale kredsløb i en stærk symbiose, der ikke kun klimasikrer parken og indre Nørrebro, men som også har en positiv effekt på hele København.

Se projektet her: 

Mød os på Folkemødet 2016!

14/06/2016

Igen i år drager vi østpå og blander os i Solskinsøens festlige Folkemøde.

Fredag d. 17.6 kl. 13-14
Liveable Cities – DAC debat
Sted: E13 Dansk Arkitektur Center - Kampeløkke Havn

Liveable Cities bliver ofte fremlagt, som arkitekten og byplanlæggerens ”visionære drøm” om denne grønne, intelligente og bæredygtige fremtidsby hvor mennesket altid har det godt. Men hvordan kommer vi dertil og hvad er realistisk? Hvad der definere byer hvor mennesker trives?

Deltagere: Hasse Jørgensen, Anker Boye, Klaus Bondam, Mette Skjold, Nikolaj Sveistrup

 

Lørdag d. 18.6 kl. 11.30-12.30
Den Store Omstillings-Quiz: Grøn fup og fakta!
Sted: F16 Informations græsplet

Vi vil så gerne være grønnere. Vi deler biler, værktøj og børneudstyr. Vi dyrker tomater og solenergi på tagene, og sorterer vores affald. Men hvad batter egentlig mest i CO2-regnskabet? Kom og quiz med, når vi deltager i en genoplivet, grøn udgave af Fup eller Fakta!

Paneldeltagere: Quizdeltagere fra TagTomat, Klimarådet, SLA, Smith Innovation, Concito og Omstilling Nu.
Vært: Stine Kendal (Information)

Vi ses!

SLA modtager Københavns Erhvervspris i kategorien 'Attraktiv By'

13/06/2016

Vi er stolte af at have modtaget Københavns nye Erhvervspris i kategorien 'Attraktiv By'.

Prisen blev overrakt som en del af Københavns Kommunes erhvervstopmøde i Festsalen på Københavns Rådhus, hvor i alt tre priser blev uddelt til virksomheder, der bidrager til at gøre København til en attraktiv by og i særlig grad udmærker sig i forhold til vækst, innovation, miljø og socialt ansvar.

Dommerkomiteen, som bestående af Overborgmester Frank Jensen, Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell, Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerselv og Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen, lagde i udvælgelsen vægt på vores aktuelle arbejde med Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen, Københavns første klimakvarter,  der er med til at sætte København på det internationale landkort som forgangseksempel på urbane, merværdiskabende klimatilpasningsprojekter. 

Læs mere her: 

The City of a Billion Pines

07/06/2016

Den 10. juni slår vi dørene op for vores nye udstilling 'The City of a Billion Pines’ i Det Danske Kulturinstitut i Beijing, Kina.

'The City of a Billion Pines' præsenterer en naturbaseret vision for Beijings fremtidige udvikling, og giver en konkret forståelse af, hvad byen kan blive, når naturen og byens byggede miljø bliver komplimentære størrelser: En hel by.

Udstillingen er blevet til virkelig med i tæt samarbejde med Det Danske Kulturinstitut og med støtte fra Realdania. Derudover har vi arbejdet tæt sammen med Mike Ameko Lippert, SUPERTUSCH og Engelhardt Studio. 

'The City of a Billion Pines' er en del af SLAs nye initiativ  ‘A New Welfare’, en platform for dialog og samarbejde og en videreførelse af SLAs bidrag til Arkitektur Biennalen 2014 'Empowerment of Aesthetics’. Se invitationen her:

Meget mere info snart!

Kom og fejr SLA Oslos nye associerede partner og vores kontorer i Torggata!

12/04/2016

SLA Oslo har fået nye lokaler i Torggata og inviterer til åbent hus Torsdag d. 28 april kl. 15-18

Efter to år i Norge har SLA Oslo nu endelig fået eget tag over hovedet. Kontoret ligger i smukke Torggata og er et perfekt udgangspunkt for at fortsætte den vækst som SLA Oslo har oplevet siden starten. Vi inviterer derfor venner og samarbejdspartnere til åbent hus for at sige tak for samarbejdet indtil videre – og for at glæde os til mange spændende opgaver og fremtidige projekter sammen.

Vi fejrer også at Louise Fiil Hansen, tegnestuechef for SLA Oslo, nu er associeret partner i SLA. Louise har siden etableringen af SLA Oslo ledet kontoret til stor vækst, skabt mange nye projekter og stærke kunde- og samarbejdsrelationer. At Louise nu bliver associeret partner er et led i ambitionen om SLAs fortsatte udvikling – nu i nye lokaler midt i Oslo Centrum.

Vi håber at I har lyst til at komme og fejre alle SLAs dygtige medarbejdere sammen med os. Vi glæder os til at se jer!

SLA Oslo

Torggata 38

Download invitationen her 

SLAs bibliotek i arkitekturmagasinet Mark Magazine!

07/04/2016

Det internationale arkitekturmagasin Mark Magazine giver i denne måned et helt unikt indblik i SLAs store bibliotek, samt et eksklusivt portræt af SLA stifter og partner, Stig L. Andersson.

Her kan du bl.a. læse hvilke ti bøger, der har haft den største betydning for SLA, og om hvordan SLAs medarbejdere bruger biblioteket til daglig.

I det sidste års tid har vores dedikerede bibliotekarer arbejdet på højtryk for at få biblioteket på hylderne, og mere end 5.000 bøger er blevet støvet af, registreret digitalt og organiseret kategorisk på boghylderne. Og det var ingen nem opgave. Flere af bøgerne falder nemlig langt udenfor de traditionelle arkitekturkategorier, f.eks. bøgerne om sjældne svampe og skabelsen af snefnug, japansk filosofi og fiktion og digte om sommerfugle.

Du kan købe bladet velassorterede bladkiosker og arkitekturbogsbutikker, eller ved at følge linket her. Læs også om vores bibliotekars arbejde og oplevelse med bøgerne her. 

SLA vinder Reinventer Paris

05/02/2016

Byliv og bynatur i tre dimensioner. Det er hovedgrebet i SLAs vinderprojekt i den internationale megakonkurrence Reinventer Paris. Her har tegnestuen vundet et af konkurrencens centrale projekter: Ternes-Villiers. I projektet skaber SLA et markant, grønt byrumsforløb ovenpå selve Boulevard Périphérique – den store motorringvej, der omkranser hele Paris.

SLAs vinderprojekt kombinerer bynaturbaserede økosystemtjenester, fuldt klimatilpassede byrum og nye sociale mødesteder med undergrundsparkering, fodgængervenlige sammenhænge og store tagterrasser, der blandt andet skal huse en te-plantage. Projektet lægger et 5.000 m2 urbant og frodigt tagdæk tværs over Boulevard Périphérique og kobler på den måde by og forstad intimt sammen.

"Projektet er en nytænkning af både byliv og bynatur i den parisiske periferi. Ved at arbejde med bynatur og byliv som komplette økosystemer kan vi skabe helt nye urbane oplevelser og helt nye grønne sammenhænge i en ellers meget grå og trafikeret del af Paris. Projektet tilbyder ikke bare grønne attraktioner helt nede på gadeniveau, men løfter både bylivet og bynaturen op over Paris' facader og tage, hvilket tilfører en helt ny dimension til, hvad det vil sige at bo og leve i Paris," siger partner i SLA, Rasmus Astrup.

I konkurrencen Reinventer Paris har over 650 internationale arkitektteams i over 14 måneder konkurreret om 23 centrale sites i Paris. Og det er ét af disse sites, SLA nu har vundet. Af øvrige vindere af de andre sites kan nævnes Sou Fujimoto, Dominique Perrault og David Chipperfield.

SLAs vinderprojekt er skabt i samarbejde med den franske storbank BNP Paribas, der også fungerer som projektets investor. Bygningsarkitekter på holdet er de franske tegnestuer Jacques Ferrier Architecture og Chartier Dalix Architectes.

 Læs mere om Reinventer Paris her.

Team SLA prækvalificeret til Københavns Nordic Built Challenge

04/02/2016

Team SLA er i blandt de tre prækvalificerede teams i konkurrencen om fornyelsen af Hans Tavsens Park og Korsgade på Nørrebro.

Opgaven går ud på at kombinere innovative regnvandsløsninger med en social og kulturel revitalisering af området, som er et af Københavns tættest befolkede områder.


Selve parken skal renoveres og kunne opsamle og forsinke de stigende regnvandsmængder, mens Korsgade skal forvandles til en ’skybrudsvej’ med nye grøn-blå byrum og og sikre trafikløsninger.

SLA vil stå I spidsen for et multidisciplinært hold bestående af: Rambøll, Liveable Cities Lab / Herbert Dreiseitl, Arki_lab, Den Nationale Platform for Gadeidræt, Social Action og sociolog Aydin Soei.

I opgaven er vi oppe i mod vores to andre stærke, københavnske hold: Team EFFEKT og Team Tredje Natur.

Vi glæder os til at tage hul på opgaven!

Læs mere om konkurrencen og Nordic Built Challenge her:

SLA vinder Dansk Landskabspris

26/01/2016

Mandag d. 25. januar uddelte Kulturminister Bertel Haarder (V) Dansk Landskabspris 2015 til SLA, der fik prisen for Novo Nordisk Naturpark. Det skete ved et festarrangement i Folketingets Fællessal.

I motivationen fremhæver prisjuryen SLA’s vinderprojekt for dets bæredygtige tilgang og høje kunstneriske værdi:

”Projektet til Novo Nordisk Naturpark ses af juryen som både nutidigt og fremsynet. Med afsæt i arkitekternes tilgang til landskabet som infrastruktur for både økologiske, økonomiske og sociale kredsløb bringes landskabsarkitekturen i spil i forhold til en række af samtidens vigtigste udfordringer. Projektet ses også som værende i dialog med den moderne tradition i dansk landskabskunst, der skabte arkitektur med udgangspunkt i det plantede og groede som de bærende virkemidler.

Projektet fremstår som et overbevisende bud på, hvordan en nyfortolkning af park-typologien i en forstads-kontekst kan være med til at transformere disse byområder, og projektet bør blive referenceprojekt, når det gælder forstadens bæredygtige transformation. Gentænkningen af forholdet mellem global virksomhed og lokalområde, mellem privat og offentlig, mellem vildt og kontrolleret samt mellem arbejds- og fritidslandskab er inspirerende. Novo Nordisk Naturpark er både smuk domicil-arkitektur og et interessant bud på en forstadspark til det 21.århundrede.

I tildelingen af Dansk Landskabspris 2015 lægger juryen vægt på parkens fremsynede tilgang til bæredygtighed og det grundige arbejde med biotoper, vandhåndtering, sundhed og virksomhedsprofil. Det er dog i særdeleshed den rolle, som landskabsarkitekterne har taget som rådgivere for bygherren, der i dag honoreres. Gennem samarbejdet har bygherren, såvel som byen, fået en gave de ikke vidste, de ønskede sig. Denne vilje og evne til at overskride vante forestillinger, og gennem samarbejde kunne formulere nye løsninger på ikke erkendte behov og problemer, fortjener efter juryens overbevisning at stå som forbillede for landskabsarkitekturen. Især når dette, som i SLA’s arbejde med Novo Nordisk Naturpark, kombineres med en høj kunstnerisk værdi og et overbevisende greb om landskabsarkitekturens virkemidler”.

Rasmus Astrup, partner i SLA fremhæver også samarbejdet med Novo Nordisk:

”Vi er utrolig glade og stolte over den faglige tilkendegivelse, der ligger i at modtage Dansk Landskabspris. Novo Nordisk Naturpark har kun kunnet realiseres gennem et fantastisk teamwork med Novo Nordisk, hvor vi sammen har skabt et projekt baseret på stærke naturværdier. Vores ambition har været at skabe prototypen på fremtidens bæredygtige domicilpark – en 100 procent klimatilpasset naturpark, der giver værdi, sundhed og glæde til Novo Nordisks medarbejdere, og som også bidrager positivt til lokalområdet i form af øget dyre- og planteliv. Tænk at det internationale hovedsæde for Danmarks mest succesrige virksomhed er omgivet af frodig natur med døde træer og maksimal biodiversitet – det er helt vildt”.

Kristina Lee, Corporate Vice President, Novo Nordisk A/S, siger:

”Vores mål var at genskabe en styret natur i et ældre industriområde, som Novo Nordisk A/S har været en del af siden 1960’erne. I tråd med vores tredobbelte bundlinje om at tage et miljømæssigt ansvar, valgte vi at investere målrettet i naturen og landskabsdesignet. Vi har mose, sø og skov som naboer, og målet var at skabe en biodiversitet, som afspejler den Nordsjællandske natur. I tæt samarbejde med SLA har vi skabt en åben, frodig og offentlig park, som sætter et grønt fingeraftryk i lokalområdet. Et bæredygtigt naturprojekt, som vi håber, understøtter dyr og planter samtidigt med at det bliver brugt året rundt af naboer, gæster og medarbejdere.”

SLA vinder De Gamles By

07/01/2016

SLA har vundet opgaven at skabe de nye grønne områder for 'De Gamles By' i København. Projektet indebærer etablering af flere multifunktionelle parkrum og indarbejdelse af klimatilpasning i et sammenhængende grønt design. Projektet vil tilføje tiltrængte naturlige herlighedsværdier til et af de tættest befolkede områder i København - Indre Nørrebro. Vi kan ikke vente med at starte projektet sammen med Københavns Kommune.

Glædelig 2016!

04/01/2016

Glædelig 2016!

2015 var et godt år for SLA. Blandt andet har vi åbnet et nyt kontor i Aarhus, inviet det nye landskab til Den Internationale Straffedomstol i Haag, kurateret udstillingen "Vækst - Gro og byg fremtiden sammen" og vundet konkurrencen om Københavns første klimakvarter, Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads.

Vi glæder os til at se hvad 2016 bringer!

I mellemtiden kan I tage et kig med i vores arkiver i vores Julekalender 2015 på Facebook eller på vores Instagram: sla_architects

SLA åbner kontor i Aarhus

30/11/2015

SLA oplever vækst og øget efterspørgsel i det jyske og åbner derfor kontor i Aarhus.

”Grunden til at SLA nu åbner kontor i Aarhus er en markant øget efterspørgsel i det jyske efter lige præcis det, vi kan: Det at tænke naturen, det æstetiske og det stedsspecifikke med, når vi udvikler vores byer, vores boliger og vores arbejdspladser. Samtidig har vi en række store opgaver og konkurrencer i Jylland, der er blevet vundet i de seneste år. Det største af disse er 100 mio. kroners projektet om fornyelsen og redesignet af Gellerup Bypark – en konkurrence vi vandt i 2014 og som nu er under udførelse,” siger partner og adm. direktør Mette Skjold.

Med åbningen af SLA Aarhus går den københavnske tegnestue således stik imod den gængse strøm af arkitektkontorer, der tager rejsen fra Aarhus til København. Men det er der ifølge Mette Skjold en god forklaring på:

”Vi har allerede kontorer i København og Oslo – og også flere på vej internationalt. Det har vi for at følge med den øgede efterspørgsel på vores arbejde, som vi oplever både i Skandinavien såvel som internationalt. Med vores nye kontor i Aarhus kan vi nu være endnu tættere på vores jyske kunder og udvikle endnu stærkere løsninger med vores lokale samarbejdspartnere,” siger Mette Skjold.

Glem alt om vinderbyer og taberområder!

29/09/2015


Træd ind i et sanseligt og debatskabende univers på Utzon Center og mød naturen, byen og ildsjælene fra Aalborg, Nordjylland og verden.

Diskussionen om ”udkant” eller ”storby” nuanceres i en debatskabende og sanselig udstilling, som samtidig bliver en slags forsamlingshus, placeret i Utzon Center i Aalborg. I forsamlingshuset diskuteres det, hvordan storbyen og landområderne kan bruges som omdrejningspunkt for i fremtiden at skabe vækst der er både økonomisk, kulturel og social. I udstillingsperioden vil Utzon Center give borgere, ildsjæle, politikere og fagfolk muligheden for at skabe debatten i forsamlingshuset.

”Vi har igennem årtier overbevist hinanden om, at man kan bygge sig til vækst. Resultatet er, at vi er blevet en nation bestående af vinderbyer og taberdømte landområder. Vi har overset, at kvaliteten ved at bo i det såkaldte Udkantsdanmark er nærhed til naturen, der giver en essentiel livskvalitet. Det kan vækstbyerne ikke matche. Historien om velfærdssamfundet er dermed blevet til modsætningen mellem land og by, mellem det groede og det byggede,Vores ærinde med udstillingen er at vise, at livskvaliteten er højst, når det groede og det byggede komplementerer hinanden” påpeger kurator bag udstillingen Stig L. Andersson, stiftende partner i arkitektvirksomheden SLA.

På udstillingen bliver land og by ikke opstillet som hinandens modsætninger. I stedet får publikum indsigt i, hvordan natur og byggeri kan skabe bedre livskvalitet både i byerne og på landet. Ved hjælp af eksempler fra Aalborg, Nordjylland og verden viser udstillingen, hvordan der i mødet mellem det, der gror, og det, der er bygget, opstår muligheder for at skabe nye former for fællesskaber og nye, bæredygtige forretningsmodeller både i storbyen og på landet.

”Vi er trådt ind i et forunderligt univers sammen med vores kurator SLA. Et univers befolket af ildsjæle, enestående natur, storbyer og de smukkest materialer, vi næsten havde glemt. ’Længe leve ildsjæle og projekter på Kanten!’, det er mantraet på Utzon Center de næste 4 måneder.” siger Lasse Andersson udstillingschef på Utzon Center.

Udstillingen er kurateret af SLA i tæt samarbejde med Utzon Center og Aalborg Kommune. Utallige ildsjæle og fagfolk i hele Nordjylland har bidraget med uundværlig viden om projekter og bidraget med materialer til udstillingen.

 

”Vækst – Gro og byg fremtiden sammen” er støttet af Realdania og udviklet i samarbejde med og støttet af By & Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

 

Politiken giver Novo Nordisk Naturpark fem hjerter

29/09/2015

Politikens arkitekturredaktør havde en usædvanlig vild oplevelse, da han besøgte Novo Nordisk Naturpark - ”den hidtil mest radikale udgave af SLA’s innovative landskabskunst”. 

Onsdag d. 23. september 2015 modtog landskabet om Novos nye hovedsæde i Bagsværd fem flotte hjerter og betegnes som ”intet mindre end en økologisk revolution”.

anmeldelsen roser arkitekturredaktøren parken for ”at tænke maksimal mangfoldighed for at skabe så rige biotoper som muligt, der kan tiltrække et rigere dyreliv og holde på regnvandet”, og konkluderer, at ”når man først har set skønheden i denne styrede vilde natur, bliver det sværere at holde af de velplejede plæner og beskårne træer.”

Tusind tak for de fine ord, Karsten Ifversen og Politiken ! 

SLA rådgiver Københavns Kommune om fremtidens bynatur

08/09/2015

Hvad er bynatur og hvorfor har vi brug for bynatur?
Københavns Kommune har valgt SLA til at facilitere en tænketank om Københavns grønne identitet og bynatur. Tænketanken består af eksperter inden for områderne biodiversitet, naturforståelse, klimatilpasning, innovation, hydraulik og borgerinddragelse.

I løbet de næste tre måneder skal tænketanken og Københavns Kommune med vores hjælp skabe en fælles vision for Københavns fremtidige bynatur. Vi glæder os utroligt meget til processen, ligesom vi glæder os til vise jer resultatet af samarbejdet, når de første københavnske klimatilpasningprojekter med afsæt i bynatur bliver færdige om ganske få år. 

Portræt af Anne, SLA’s bibliotekar

21/08/2015

I dag siger SLA farvel til vores kære bibliotekar, Anne. De sidste mange måneder har hun arbejdet på højtryk på at puste støvet af Stigs bogsamling i kælderen og få den livslange samling af brogede bøger frem i lyset på tegnestuens nye bibliotek. Før Anne drager videre, spørger vi hende, hvad hun er stødt på i sit arbejde med at registrere og systematisere de mange bogkasser.

 

Hvad laver en bibliotekar på en landskabstegnestue?

Jeg har kategoriseret og registreret tegnestuens bøger. I praksis vil det sige, at jeg finder en kategori, hvor jeg kan placere den enkelte bog, hvorefter jeg registrerer oplysninger, såsom bogens titel, forfatter, opstillingsnummer, forlagsoplysninger, emneord, etc. Jeg vurderer, at samlingen rummer omkring 5000 bøger.

 

Kan du fortælle os lidt om processen?

Det startede med, at jeg blev præsenteret for 80 kasser med bøger i kælderen, hvoraf mange af dem ikke var registrerede. Så der var nok at tage fat på!

Nu er jeg efterhånden ved at komme igennem værkerne, som jeg har inddelt i 220 klasser, lige fra det overordnede ”Dansk litteratur” til de helt specifikke kategorier, som ”Mos, lav og svampe”.

Jeg kunne hurtigt se, at jeg måtte oprette nogle nye kategorier inden for skønlitteratur, for jeg stødte på en hel del skønlitterære værker undervejs. Og så var der utrolig mange bøger om Asien. Der blev det meget tydeligt, at bøgerne er fra en privat samling, og at de stammer fra en person med en speciel forkærlighed for Japan!

 

Hvad er den mest interessante bog du er stødt på – fra en bibliotekars point of view?

Nogle gange har jeg tænkt: Hold da op, tænk at der findes en hel bog om det! F.eks. stødte jeg på en hel bog, der kun handlede om snefnugs krystallisering. En anden bog handlede om forskellige typer løgplanter.

Der var også en række bøger, som det var umulige at placere, f.eks. nogle meget fine kinesiske bøger med bløde læderomslag, der var lukket med noget, der lignede tænder. Jeg kan jo ikke læse kinesisk, og papiret er så tyndt, at jeg næsten ikke tør bladre i dem. De har fået en hylde for sig, der er uden for kategori, men hvor bogens æstetik og dufte bærer en historie i sig selv.

 

Hvordan kan SLA bruge biblioteket?

Jeg forestiller mig, at bøgerne både kan give inspiration til projekterne og fungere som et tiltrængt afbræk, når folk har siddet og stirret ind i deres computerskærm hele dagen. Jeg håber meget, at SLAs medarbejdere finder tid i løbet af deres travle arbejdsdag til at kigge i de mange spændende bøger!


Bio:

Anne Mikkelsen har en kandidat i Informationsvidenskab og Kulturformidling, med særligt fokus på Informationsarkitektur og brugerstudier. Hun har tidligere organiseret biblioteket for menneskeretsinstituttet Dignity, Dansk Institut mod Tortur

 

 

Kom med på vores Why We Love Trees Tour

17/08/2015

Er du også vild med træer, og skal du til Rising Architecture Week?

Onsdag d. 16. september kan du køre med SLA rundt på en Me-Mover og få en guidet tur omkring Københavns groede miljø og lære om den fantastiske effekt det har på os og vores omgivelser. Træer er højaktuelle lige nu, da deres bæredygtige og funktionelle kvaliteter kan løse mange af byens klimaproblemer, lige fra regnvandshåndtering til beskyttelse mod urbane varmeøer. Desuden sikrer deres høje æstetiske og atmosfæriske værdi os smukkere omgivelser, bredere biodiversitet og behageligere byrum. Og så kan de få byens ejendomsværdier til at skyde i vejret!

Fortællerne er Morten Leicht Jeppesen, landskabsarkitekt og specialist i byrummets træer og landskabsarkitekt og partner i SLA, Rasmus Astrup. Vi kører på Me-Movers, BeCopenhagens nye trehjulede stepmaskine, der er perfekt til en sensommertur gennem Københavns blomstrende bylandskab.

Turen foregår 17:00-18:00, og der er afgang fra Trangravsvej 5, 1436 København. Den indgår som en del af programmet for Rising Architecture Week, der fra 15.-18. september byder på et væld af arrangementer i hovedstaden under årets tema ”Growing Cities”.

Kan du stadig ikke få nok af træer, skulle du tage et kig i SLAs flotte publikation Why We Love Trees.

Foto: BeCopenhagen

Novo Nordisk Naturpark shortlisted til World Architecture Festival 2015!

04/08/2015

Novo Nordisk Naturparks summende bier, tusindvis af træer og blomstrende bunddække er faldet i god jord hos det internationale dommerpanel ved WAF – World Architecture Festival.

Den eftertragtede WAF-award, der søges af mere end 2000 projekter og kulminerer i en tre dages festival, er verdens største internationale arkitekturevent. SLA er nomineret i kategorien Urban Projects - Landscape.

Det betyder at SLA skal til Singapore og præsentere projektet og spise pindemadder med en række prominente internationale kollegaer, heriblandt Zaha Hadid, Herzog & de Meuron og OMA!

WAF finder sted 4.-6. november 2015 i Singapore. Du kan læse meget mere om WAF og om Novo Nordisk Naturpark her.

SLA er tilbage fra ferie

03/08/2015

Så er SLA tilbage på kontoret efter en velfortjent sommerferie. Siden sidst har vi siddet i solen på Sønder Boulevard, set festivalgængerne på årets Roskilde Festival køle af i grusgraven ved Floating World og set det nye landskab ved Green Solution House på Bornholm spire frem.

Nu tager vi hul på anden halvdel af 2015, og vi ved, at det kommer til at blive begivenhedsrigt! Allerede nu har vi en række spændende projekter på tegnebrættet i bl.a. Danmark, Norge, Rusland, Paris og Dubai.

Desuden er vi blevet prækvalificeret i en række aktuelle konkurrencer, herunder masterplanen for Papirøen, det nye oplevelses- og videncenter til Slagelses vikingeborg Trelleborg samt Nyborg Slot og anlæg, som skal renoveres.

Vi glæder os til at tage fat på 2015 part 2, og løfter snart sløret for meget mere spændende nyt!

Biennalekataloget vinder titel som Årets Bedste Bogarbejde!

12/06/2015

SLAs udstillingskatalog fra Arkitekturbiennalen Empowerment of Aesthetics hædres nu med den prestigefyldte titel: Årets Bedste Bogarbejde. 

Udstillingen Empowerment of Aesthetics, som var det danske bidrag til Venedigbiennalen 2014, var kurateret af SLAs stifter Stig L. Andersson, og søgte at skabe et mere helstøbt fremtidsbillede, et sanseligt univers, som kan pege frem mod nye visioner for fremtidens Danmark.

I efteråret 2014 høstede udstillingen i den danske pavillon stor opmærksomhed og skilte sig ud fra de mange øvrige udstillingspavilloner på biennalen ved især at fokusere på de sanselige oplevelser – det æstetiske - i ønsket om at genskabe relationen mellem det rationelle og det æstetiske, mellem kulturen og naturen, det byggede miljø og det groede miljø.

Det er netop formidlingen af denne sanselighed, fra fysisk til trykt form, der nu vækker anerkendelse fra Foreningen for Boghaandværk:

"Kataloget til det danske bidrag til den internationale arkitekturbiennale i Venezia fremtræder som en veritabel pragtopvisning af smuk typografi og dristig billedbehandling i samvirke med et stort tænkt og fint forløst layout, hvor farven orange binder den righoldige bog sammen. […] Bogen virker som et stærkt, personligt formidlet Danmarksbillede, helt bogstaveligt taget med vægt på æstetikken,  der fortjener at leve længe efter nedpakningen af den danske pavillon i  lagunestaden." (Uddrag fra dommerbetænkningen)

Mandag d. 15. juni kl 17 inviterer Foreningen for Boghaandværk til åbning af udstillingen Årets Bedste Bogarbejde på Det Kongelige Bibliotek. Her hyldes det ypperste inden for dansk bogdesign og den æstetiske spændvidde, der understreger bogmediets betydning som en unik kunstnerisk udtryksform. Kataloget Empowerment of Aesthetics er udvalgt blandt et stort felt af indsendte bøger. Udstillingen indbyder de besøgende til at slå sig ned og både se, læse, mærke og bladre i de udstillede bøger – og til at tage et smukt katalog med hjem, der viser og begrunder udvælgelsen af de udstillede værker og fortæller om Forening for Boghaandværks arbejde.  Se mere her

Du kan læse Empowerment of Aesthetics-kataloget online her

Og hvis du gerne vil have fingrene i et trykt eksemplar kan det købes Dansk Arkitektur Centers Boghandel eller online her

Empowerment of Aesthetics-kataloget er et samarbejde mellem Stig L Andersson og Forlaget Wunderbuch. De flotte fotos er af Jens Lindhe og Torben Petersen. Grafisk tilrettelægning ved Klaus Gjørup og Per Andersen. Finansiering gjort mulig med støtte fra Dreyer Fonden.

Mød os på Folkemødet - Danmarks Politikfestival på Bornholm!

10/06/2015

I år er vi ikke bare med i paneldebatter og præsentationer på Folkemødet – vi slår også teltdugen op til debat, når vi holder  ”Åbent telt” på Allinge havn. Her vil vi fortælle om vores foreløbige ideer til det spændende parallelopdrag om helhedsplanen for Folkemødet og Allinge – en opgave, som i øjeblikket ruller over stok og sten, og som du kan være med til at præge. Kom og snak med! Hvordan synes du at Folkemødet kan blive bedre? Og hvordan kan den store energi som Folkemødet skaber smitte af på Allinge resten af året?

Tag et kig forbi telt J9 i Allinge Havn torsdag og fredag og læs mere om parallelopdraget her: 

Kig også forbi Dansk Arkitektur Centers telt E13 på lørdag, hvor partner i SLA, Rasmus Astrup, vil deltage i en fremsynet paneldiskussion om ’livability’ og livskvalitet i Danmark anno 2050. Du kan se DAC’s fulde lørdag program her: 

Torsdag      16-17 (Telt J9 – Allingeprojektet)

Fredag        16-19 (Telt J9 – Allingeprojektet)

Lørdag     10-11 (Telt E13 – Dansk Arkitektur Center)

Søndag    16-19 (Telt E13 – Dansk Arkitektur Center)

Panum nye cykel- og gangbro er ankommet!

12/05/2015

Den første sektion af den kommende cykel- og gangbro ved Mærsk Bygningen er blevet løftet på plads. Den nye bro vil spænde fra Nørre Allé forbi Mærsk Bygningen til Blegdamsvej og vil give de daglige brugere en utrolig oplevelse af at bevæge sig gennem trætoppene i 1. sals højde.

På grund af sin størrelse blev broen kørt til byggepladsen med særtransport midt om natten sidste torsdag og løftet på plads tidligt om morgenen.

Du kan læse mere om projektet her

 

SLA vinder konkurrencen om Københavns første klimatilpasningsdygtige kvarter, Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads!

30/04/2015

Vi er enormt glade for endelig at kunne fortælle, at vi har vundet konkurrencen om et af Københavns fremtids vigtigste projekter: Det første klimatilpasningsdygtige kvarter i byen, Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads.

Vores forslag ’Brug Naturen i Byen’ kombinerer grønne regnvandsløsninger med en divers bynatur i et ærkekøbenhavnsk og stedsspecifikt urbant design. Forslaget bygger på at sidestille det byggede og det groede, det rationelle og det æstetiske, og det målbare og det mærkbare i en komplet københavnsk balance.

Forslaget er blevet til i et stærkt samarbejde mellem alle vores dygtige medarbejdere på tegnestuen fra landskabsarkitekter og byplanlæggere til biologer, planteeksperter og kommunikationsfolk. Og i et tæt parløb med vores dygtige underrådgivere Alectia (ingeniør) og Jens Rørbech (trafikplanlægning).

Vi ser frem til at komme i gang med opgaven og til at tage hul på fremtidssikringen af København. Se projektet her:

http://sla.dk/dk/projects/bryggervangen-sktkjelds

Team SLA skal designe helhedsplan for Folkemødet og Allinge!

13/04/2015

I midten af juni hvert år bliver den lille, bornholmske by Allinge forvandlet til en fantastisk folkefest, når 90.000 mennesker ankommer for at deltage i Folkemødet.

Men hvordan kan de fysiske rammer lette Folkemødet i fremtiden, og hvad der kan gøres for at forbedre oplevelsen of festivalen? Kan Folkemødet skabe nye synergier mellem by og festival, der kan have en positiv effekt på Allinge - ikke kun, når festivalen er på, men hele året?

Sammen med et skarpt team af både lokale og nationale eksperter i byplanlægning, brugerinddragelse, midlertidig arkitektur, events, facilitering af festival og oplevelsesøkonomi er SLA blevet udtaget til at deltage i et parallelopdrag om at skabe en strategisk helhedsplan for Folkemødet og Allinge.

Vores team er:

• SLA – Helhedsplaner, landskabsarkitektur og byudvikling
• Blå Streg – Arkitektur og planlægning
• Roskilde Festival – Logistik, eventplanlægning og midlertidig arkitektur
• Kvistgaard Consulting x Hird & Ko – Oplevelsesøkonomi, turisme og forretningsudvikling
• Rikke Brandt Broegaard – Borgerinddragelse og workshops

Læs mere på Realdanias hjemmeside:

 

Kan kradsende karteboller, hjertegræs og smådyr kaste lys over fremtidens København?

20/03/2015

Der var tæt med mennesker i onsdags ved åbningen af udstillingen ‘Housing and Welfare - Homes Ensembles City’ på Kunstakademiets Arkitektskole, KADK.
Den nye, store udstilling belyser fremtidens København ved at give et indblik i de projekter, der netop nu er i gang på tegnestuerne. SLA deltager i udstillingen med et visionært forslag om at bringe det groede miljø ind i Ørestad City. Karteboller, hjertegræs og et mylder af dyr fortæller historien om hvordan tilføjelsen af blandt andet floralegier (plantesamlinger) vil øge biodiversiteten og gøre Ørestad City til en særegen oplevelse af blomsterrigdom.

Udstillingen kan ses frem til 14. maj 2015, så hvis du ikke kunne nå forbi til ferniseringen, har du stadig masser af tid til besøge udstillingen og se nærmere på SLA’s forslag om at lade naturens æstetiske lag indgå på lige fod med det rationelt bebyggede i Ørestaden.
Du kan læse mere om udstillingen her og se billeder fra ferniseringen her

Tillykke med 1-årsfødselsdagen, SLA Oslo!

09/02/2015

For nøjagtigt et år siden plantede SLA et frø i den norske muld. Stor vækst og øget interesse i bæredygtig byudvikling gjorde det muligt for os at åbne en norsk afdeling, SLA Oslo. Frøet er spiret og nu, et år efter, har kontoret slået rod. SLA Oslo er vokset med de mange spændende opgaver - medarbejderantallet er mere end fordoblet og kontoret er nu mere norsk end dansk.
Årsdagen blev fejret med manér på taget af kontoret i Oslo - med champagne, konfetti og store smil i solnedgangen. Stort tillykke SLA Oslo - vi glæder os til se hvad 2015 vil bringe – og hvem ved – måske vi får mulighed for at strække vores grene længere ud i verden snart.

Fernisering under åben himmel af Floating World i Milen

04/02/2015

På trods af det triste vejr var der flot fremmøde lørdag ved åbningen af billedhugger Morten Strædes Floating World - det første kunstværk i det unikke processuelle land art projekt Milen, syd for Roskilde, skabt af SLA. Kunstværket blev indviet af Birgit Pedersen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Roskilde Byråd, Morten Stræde og SLA’s Stig L. Andersson. Floating World markerer starten på udviklingen af det processuelle land art projekt Milen ved Darup grusgrav. Hvert år vil et nyt kunstværk blive integreret i landskabet, og vi glæder os til at følge udviklingen af projektet over de næste mange år!

Læs mere om projektet og se billeder af ferniseringen her

 

Vi er prækvalificerede til konkurrencen om områdefornyelsen af Aabenraas historiske bykerne!

13/01/2015

Sammen med et drømmehold bestående af COWI, JaJa Architects, Have Kommunikation, kunstneren Morten Stræde og bygningsarveksperten Vera Noldus er vi prækvalificerede til konkurrencen om at gennemføre områdefornyelsen af Aabenraas historiske bykerne syd. Projektet skal realisere visionen fra ”Fremtidens Købstad” – et parallelopdrag som vi sidste år var med til at lave for Aabenraa Kommune. Målet er at gøre Aabenraa til Danmarks mest levende og moderne købstad, når byen i 2035 kan fejre sin 700 års fødselsdag.

Vi er enormt glade for at få lov at fortsætte arbejdet og være med i opløbet om at gøre visionerne til virkelig. Vi glæder os til at komme i gang! Se vores forslag til Fremtidens Købstad her, og læs mere om områdefornyelsen her 

Novo Nordisk Naturpark vinder Scandinavian Green Roof Award 2014

18/12/2014

Den 17. december uddeltes Scandinavian Green Roof Award for 15. gang. Prisen gik i år til SLA's Novo Nordisk Naturpark ved Novos nye internationale hovedkvarter i Bagsværd.
Ifølge prismotiveringen er det Novo Nordisk Naturparks sammensmeltning af grønt naturlandskab og nytænkende grønt tag, der gør, at projektet modtager prisen:
"Novo Nordisk i Bagsværd er et projekt, hvor muligheden for rekreation og smart regnvandshåndtering kombineres med stor omsorg og biologisk værdi. Hele syv hjemmehørende biotoper og et innovativt design har skabt et bølgende landskab, hvor grøn natur og tag flyder sammen” – Scandinavian Green Roof Association.

Læs mere om Novo Nordisk naturpark her.

SLA modtager Foreningen Hovedstadens Forskønnelses Arkitekturpris 2014

17/12/2014

Den 16. december blev SLA de stolte modtagere af Foreningen Hovedstadens Forskønnelses Arkitekturpris 2014 for vores projekt Novo Nordisk Naturpark. Novo Nordisks driftchef Jan Raagaard Jansen og vores egen Stig L. Andersson modtog prisen til et festligt arrangement i Bygningskulturens Hus. Læs mere om Novo Nordisk Naturpark her.

SLA i Designets magt på DR K

16/12/2014

Hvordan møder vi naturen i byen og hvordan påvirker landskabsarkitekturen os i vores hverdag?
Det kan du høre om i 5. afsnit af DR K's Designets Magt, som denne gang handler om arkitektur og adfærd. Se hele afsnittet her – eller spring direkte til 21.27, hvor du kan se og høre Stig slentre og fortælle om tankerne bag – og resultatet af – SLA’s omdannelse af Sønder Boulevard.

Se afsnittet her 

TEAM SLA vinder 100 mio. kroners bypark i Gellerup/Toveshøj

03/12/2014

TEAM SLA har vundet den store konkurrence om at udføre en ny, grøn bypark i Gellerup / Toveshøj i Aarhus. Byparken, der skal være hele Gellerups nye grønne rygrad, fylder ca. 27 fodboldbaner og udgøres af legepladser, klatretårne, udendørs fitness, frugtlunde, væksthuse og et langt naturrigt, grønt parkrum, der både giver tryghed og nye rekreative muligheder for beboerne og samtidig tilfører området en lang række æstetiske, sanselige og menneskelige værdier. TEAM SLA består af SLA, EFFEKT, COWI, Social Action, GAME og Boris Brorman Jensen.

Læs mere om Gellerup Bypark her

Læs dommerbetænkning og Aarhus Kommunes pressemeddelelse her

Alt, hvad der er værd at vide om H.C. Ørsted

13/11/2014

Professor Dan Charly Christensen ved alt, hvad der er værd at vide om den danske 19. århundredes videnskabsmand H.C. Ørsted. Torsdag 13. november holdt han et inspirerende og tankevækkende foredrag for vores kontor i København om Ørsteds tanker om forholdet mellem æstetik og rationalitet, mellem videnskab og kunst, og hvordan vi som mennesker erfarer og sanser naturen. Ørsteds viden er 200 år gammel, men så frisk og så relevant som nogensinde!

Dansk arkitektur til debat i Venedig

07/11/2014

Hvad kan vi som arkitekter lære af den danske guldalder, Asger Jorns kunstsyn og Niels Bohr på ski? Det og mange flere emner udstillet i SLAs udstilling i den danske pavillon blev fredag 7. november drøftet på Venedig Biennalens åbne Freeport Meeting mellem Stig L. Andersson, professor Ruth Baumeister, arkitekt Carsten Hoff, OMA’s Stephan Petermann og et internationalt publikum.

Fantastiske valnødder og skøre skaldede cypresser

23/10/2014

Vores dygtige træeksperter Bjørn og Morten tog på en planteskole-turné i Tyskland i jagten på de første træer til det nye landskab for Herlev Hospital. De to passionerede træelskere fandt ikke mindre end 200 karakteristiske træer, der opfyldte SLAs standarder. Og det er ikke de traditionelle lige, symmetriske, beskårne baldakin-standarder. Hos SLA elsker vi de skæve, knudrede, multi-stammede træer med det mest naturlige udtryk. Morten har lovet "fantastiske valnødder " og "skøre skaldede cypresser" - det kommer til at blive vildt!

SLA skal sikre Stortinget!

22/10/2014

Gode nyheder fra Oslo!
Det er nu helt officielt, signed and sealed hos Oslo Kommune, at SLA har vundet opgaven om mulighedsstudiet for sikringen af området omkring Stortinget, Oslos flotte folketing.
Her skal vi være med til at skabe et demokratisk, trygt og livligt område, som ifølge Kommunen selv er Norges vigtigste byrum.
Vi fortsætter naturligvis også rådgivningen om sikringen af Regeringskvartalet og parallelopdraget om mindestedet på Utøya – herom vil der være nyt inden længe!

SLA søger praktikanter til foråret 2015!

15/10/2014

Så er det tid igen! Til forårssemestret 2015 søger vi søde og dygtige praktikanter, der vil være med på vores mange spændende opgaver og konkurrencer. Vi søger både praktikanter, som er arkitekt-, planlægning- eller landskabsarkitektstuderende og en kommunikationspraktikant, der brænder for pressearbejde, formidling og sociale medier. Se opslagene her: Praktikant / SLA KBHPraktikant / SLA Oslo og Kommunikationspraktikant

 

Bymilen nomineret til European Garden Award!

26/08/2014

Byrum kan godt være ”grønne” selvom de faktisk er hvide!
Det har den internationale jury for European Garden Awards fået øje på, og nomineret Bymilen ved SEB som en af de tre finalister indenfor kategorien  “Innovative Contemporary Concept or Design of a Park or Garden”. Nominering er baseret på Bymilens enestående design, samt den innovative og bæredygtige opsamling og brug af regnvand. Desuden er byrummets tilgængelighed ifølge juryen et inspirerende forbillede for landskabs- og byrumsprojekter i hele Europa.
Og der er noget om snakken: Faktisk er Bymilens hvide betonlandskab blandt de mest bæredygtige og klimasikre i byen!
Al regnvand, som falder i byrummet, genanvendes til vanding af de mange – efterhånden store – træer, og på varme dage nedkøles rummet af hundredvis af små vanddysser, som skaber en svalende, tåget sky. Samtidigt reflekterer den hvide beton sollyset, og skaber et inviterende åbent byrum, til stor glæde for både bankmænd og skatere.

Prisen er siden 2010 blevet uddelt af EGHN, The European Heritage Network, for at bringe fokus på de kulturelle, økonomiske, miljømæssige og sociale kvaliteter og ressourcer som parker, haver og byrum kan bidrage til i Europas byer. 

Ny Campus: Erhvervsakademiet Lillebælt

22/08/2014

Sammen med A. Enggaard, Henning Larsen Architects og Midtconsult har SLA vundet konkurrencen om Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense C. Den nye DGNB-certificerede city campus får som omdrejningspunkt et stort grønt landskab, der ved hjælp af fytoremierende beplantning naturligt renser en stor del af områdets kortlagte forurening. Det grønne landskabsstrøg skaber desuden sammenhæng mellem erhvervsakademiets forskellige bygninger såvel som mellem Odense havn og banegård.

Biennalen er åben!

03/06/2014

Så er SLAs udstilling i den danske pavillon på Arkitekturbiennalen i Venedig åbnet for pressen og alverdens VIPs. Trærødderne og fyrretræsnålene er på plads, Niels Bohr er parat til at diskutere videre med Albert Einstein og Asger Jorn, og Inger Christensen, H.C. Ørsted og en 150 mio år gammel cikade er klar til at illustrere æstetikkens og naturens glemte kraft. Se projektet, samt kataloget Empowerment of Aesthetics eller læs mere om det hos DAC.

 

SLA videre i konkurrence om Gellerups "grønne rygrad"

23/05/2014

SLA's team bestående af SLA, EFFEKT, COWI, Social Action, GAM3 og Boris Brorman Jensen, er gået videre til anden fase i konkurrencen om den nye bypark i Gellerup, Aarhus. Teamet konkurrerer nu mod 2 andre teams om at gøre Gellerup-områdets nye ”grønne rygrad” til et unikt område til afslapning og aktivitet på tværs af kulturer, aldersgrupper og køn. De tre forslag er udstillet på Madtorvet i City Vest frem til den 30. april, og kan desuden ses på Helhedsplan Gellerups kontor i Aarhus. Læs mere her

SLA vinder planlægningen af Regjeringskvartalet i Oslo

23/05/2014

Sammen med et team ledet af Nordic Office of Architecture, Multiconsult og Civitas har SLA vundet opgaven om at planlægge genopbygningen af Oslos centrale regeringsområde, der blev ødelagt efter terrorbombingen i 2011. Opgaven omfatter rådgivning om alle faser af den omfattende genopbygning - fra de indledende konsekvensudredninger til udarbejdelse af godkendt reguleringsplan. Arbejdet med den nye masterplan forventes at gå i gang til sommer efter endelig godkendelse af projektet af den norske regering.

Ringkøbing K - Midt i Naturen offentliggjort

23/05/2014

Et unikt naturprojekt der skaber herlighedsværdi, allerede før de første huse er bygget. Det er kernen i SLAs udviklingsplan for Ringkøbing K, der blev offentliggjort mandag d. 19.5.2014 af Ringkøbing K's bestyrelsesformand Uffe Steiner Jensen. "Udviklingsplanen for Ringkøbing K viser nye perspektiver og veje for, hvordan moderne boligbebyggelse kan indpasses i balance med naturen og tilføre værdi - også tæt på fjord, strandbeskyttelseslinje og naturfølsomme områder", siger Mette Lis Andersen, direktør i Realdania By. Allerede i 2015 forventer Ringkøbing K at etablere naturprojektet. Når naturen er skabt, starter byggemodningen og opførelsen af boliger.

Læs mere om Ringkøbing K her

Eller se hele udviklingsplanen her

Akademiraadet tildeler Stig L. Andersson C.F. Hansen Medaillen

21/05/2014

Stig L. Andersson modtager C.F. Hansen Medaillen af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunstner. Medaillen er den højeste udmærkelse, en dansk arkitekt kan opnå, og gives for fremragende arbejde inden for den bundne kunst. ”Fra første færd har Anderssons arbejder haft et enestående særpræg. Og fra første færd har der både været et stærkt kunstnerisk udtryk, en usædvanlig integration af viden fra mange vidensområder, og en interesse for de komplekse sammenhænge arkitekturen indgår i," skriver Akademirådet i sin motivering. Stig L. Andersson modtager medaillen til Akademiets Stiftelsesfest d. 27 marts 2014. Læs hele Akademiraadets motivation her

SLA åbner kontor i Oslo

21/05/2014

SLA oplever stor vækst og øget efterspørgsel i Norge. Tegnestuen åbner nu ny afdeling i Oslo for at kunne yde endnu bedre service for kunder og samarbejdspartnere. 'Med det nye kontor i Oslo tager vi et oplagt næste skridt for at knytte endnu stærkere bånd til vores norske kunder og samarbejdspartnere. Vi har i Norge oplevet en rivende udvikling og interesse for netop de kerneydelser, SLA tilbyder. Ved nu at være fysisk til stede i Oslo bliver vi en fuldt forankret medspiller i nordmændenes bevidsthed, når det gælder innovativ brug af natur i moderne og bæredygtige byer,' siger Mette Skjold, adm. direktør i SLA. SLA Oslo ledes af tegnestuechef Louise Fiil Hansen, der kan kontaktes på +45 3176 5841 og lfh@sla.dk.

SLA + OMA = HK

21/05/2014

Denne uge sagde partner og projektdirektør Rasmus Astrup og arkitekterne Louise Holst og Kirsty Badenoch farvel til København og goddag til Hong Kong. SLA er i Hong Kong den næste måned for at arbejde sammen med OMA Asia på to endnu ikke offentliggjorte projekter i 'Orientens Perle'. Følg SLAs arbejdsproces i Hong Kong på SLAs Facebook-side.

SLA prækvalificeret til at designe C2C masterplan i Sverige

08/05/2014

Sammen med medstifteren af Cradle to Cradle; William McDonough + Partners og GXN skal SLA udvikle et forslag til, hvordan det nye område ”Kilen” i Ronneby kan blive Sveriges første cradle to cradle inspirerede kvarter. Holdet blev prækvalificeret blandt 26 ansøgere til at forvandle et centralt industriområde til et innovativt grønt kvarter, der efterlader et positivt fodspor i miljøet frem for blot et mindre negativt fodspor. Projektet involverer blandt andet en workshop i marts, hvor vi skal arbejde for at formulere visionen og ideerne for projektet. Læs mere her