Læringslandskaber

Skolens uderum og muligheden for sanselig erfaring spiller væsentlige roller for elevernes indlæringsevne. SLA er optaget af at skabe attraktive og velfungerende skole- og undervisningsmiljøer, hvor inde- og udearealer integreres og udvikles til udfordrende læringsrum. Når vi skaber eller renoverer læringslandskaber laver vi åbne bevægelsesrum, som opfordrer til både fysisk aktivitet og afstressende rekreation. Derfor inddrager vi altid forskningsbaseret viden og tilpasser denne til det særlige sted.

SLA tilbyder bl.a. følgende ydelser:

  • Nye uderum og renovering af skolers og uddannelsesinstitutioners uderum, med særlig henblik integration af inde og ude samt sanselig læring
  • Analyse og programmering

  • Projektledelse og tidsplanlægning

  • Projektering

  • Evaluering