SLA, C3 Landscape, Seoul, 2007

Hvilke udfordringer kan og skal landskabsarkitekturen tage op? Gennem en udfoldelse af 28 SLA projekter og essays af bl.a. Stig L. Andersson bliver der i 'SLA' tegnet et billede af tegnestuens visioner og faglige substans.