Fakta om SLA

Firmaet er etableret i 1994 som Stig L. Andersson Landskabsarkitekter og har fra 2005 haft navnet SLA A/S. Selskabet ejes og ledes af tre partnere: Kreativ direktør Stig L. Andersson, administrerende direktør Mette Skjold og projektdirektør Rasmus Astrup. SLA er medlem af Danske Arkitektvirksomheder, og tegnestuens rådgivning udføres i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i Danske Arkitektvirksomheders love og vedtægter.


Designfilosofi

SLAs tilgang til projekter er baseret på filosofien om at optimere tværfaglige og interdisciplinære samarbejder. Gennem vores projekter søger SLA at kombinere en unik kunstnerisk vision med demokratiske processer, der involverer både brugere og bygherrer i udarbejdelsen af løsninger, der afspejler en videnskabelig forståelse for hvordan fysiske forhold, geografi, klima og ressourcer interagerer med den menneskelige oplevelse af rum.